Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Serie online dagen over de Vijf Aandachtsoefeningen

Serie Verdiepingsdagen over de Vijf Aandachtsoefeningen
Vanaf september 2021 vormen we gedurende 5 maanden een Sangha om samen de Vijf Aandachtsoefeningen te bestuderen en te beoefenen. Wij komen in vijf online verdiepingsdagen bij elkaar, waarbij we 24 uur, online en offline in aandacht zijn en de aandachtsoefeningen centraal staan.

De Vijf Aandachtsoefeningen
De Vijf Aandachtsoefeningen zijn een concrete manier om met liefdevolle aandacht (“mindfulness”) te leven. Ze helpen ons om ons bewustzijn van lijden en vreugde te vertalen in voedend, helend en beschermend handelen, spreken en denken. Ze zijn een prachtige weergave van de leringen van de Boeddha en de inzichten van Thich Nhat Hanh. Tegelijk hebben ze een universele spirituele aard en bieden ons een niet-sektarisch pad van oefening aan dat toegankelijk is voor alle mensen.
Hoe passen we de Vijf Aandachtsoefeningen toe in ons dagelijks leven?
Op een retraite is het allemaal helder en kan het zo gemakkelijk lijken. Thuis wordt dat vaak anders ervaren. Erover delen en samen oefenen helpt de oefeningen dieper te laten wortelen in ons dagelijks leven. Door ze te bestuderen, zien we steeds helderder hoe elke zin van de oefeningen nieuwe deuren opent op het pad van leven in aandacht.

dagkoekoeksbloem

 Samen oefenen

 • Elke maand ligt de focus op één van de aandachtsoefeningen.
 • Een week voor de verdiepingsdag krijgen de deelnemers een brief met de uitnodiging om thuis deze aandachtsoefening te lezen, te bestuderen en ermee te oefenen.
 • Elke verdiepingsdag beslaat ongeveer 24 uur, met een online en offline programma van leven in aandacht rond de aandachtsoefening.
 • Het programma bestaat uit een mix van individuele beoefening, instructievideo’s op YouTube en gezamenlijke beoefening via zoom. In de brief staan links naar de verschillende online onderdelen.
 • In onze tijd samen is er ruimte om vragen, moeilijkheden, uitdagingen en inzichten rondom de betreffende aandachtsoefening met elkaar te delen.
 • We houden rekening met het gegeven dat mediteren en delen via een computerscherm een andere energieverdeling vergt dan met elkaar aanwezig zijn in de zendo.
 • We werken met een buddy systeem: als je hieraan mee wilt doen, krijg je een buddy uit de Sangha waarmee je tijdens de drie weken na de verdiepingsdag ervaringen uit kan wisselen over de ontwikkeling in je beoefening en inzichten rond de aandachtsoefening. Iedere maand wisselen we van buddy.
 • De begeleiders blijven bereikbaar buiten de groepsmomenten.

Data en tijden:
- 11 en 12 september Eerbied voor het leven
- 16 en 17 oktober Werkelijk geluk
- 13 en 14 november Ware liefde
- 18 en 19 december Liefdevol spreken een aandachtig luisteren
- 15 en 16 januari 2021 Heling en voeding

Tijdschema
Zaterdag
19:15-21:15 Introductie, deelronde en meditatie. (zoom)
Zondag
07:20-08:15 Meditatie met aarde aanraken (zoom)
[Ontbijt (individueel)]
09:20-12:00 Meditatie en delen (zoom)
[Loopmeditatie en lunch (individueel)]
[Totale ontspanning (individueel)]
15:30-17:00 Feedback en Q&A (zoom)
[Koken, eten en afwassen in aandacht (individueel)]

Voor wie
De verdiepingsdagen zijn bedoeld voor iedereen die bekend is met de Vijf Aandachtsoefeningen en die samen met anderen zijn of haar beoefening daarmee wil verrijken en verdiepen. Het maakt niet uit of je de Vijf Aandachtsoefeningen formeel hebt aangenomen of niet.

Begeleiding door
Deze dagen worden begeleid door drie leden van de Orde van Interzijn: Albertine Smit, Maria Moonlion en Peter van Leeuwen.

 • Albertine Smit voelt zich zeer betrokken bij alles rond intermenselijke communicatie. De Vijf Aandachtsoefeningen geven haar daarbij veel inspiratie.
 • Maria Moonlion is zeer dankbaar een dochter van de Aarde te zijn. Het bestuderen en  bespreken van de Vijf Aandachtsoefeningen voeden haar inzicht en beoefening, wat haar ondersteunt om zachte, vrije en liefdevolle stappen op de Aarde te zetten. En daar wordt ze blij van!
 • Peter van Leeuwen is een liefhebber van stilte. Hij houdt van een praktische toepasbare beoefening waarbij hij naast het zitkussen ook de lessen van het dagelijkse leven zelf verwelkomt.

Kosten:
Voor de hele serie vragen we een donatie. Je kunt zelf bepalen hoeveel je wilt bijdragen: 50, 75 of 100 euro. De opbrengst wordt – na aftrek van onkosten - door Stichting Leven in Aandacht overgemaakt aan de kloostergemeenschap van Plum Village.

Annuleringsvoorwaarden:
Bij afmelden geldt de volgende annuleringsregeling: tot 4 weken voor aanvang 90% restitutie van het inschrijfgeld; tot 2 weken 75%; daarna geen restitutie.
Als je deze hele serie hebt geboekt, kan je alleen vóór de eerste verdiepingsdag de hele serie afzeggen en dus niet voor tussenliggende dagen.

Aanmelding via:
De inschrijving verloopt online via deze website. Zie de knop ‘Inschrijven’ onderaan deze aankondiging (verschijnt t.z.t.). Het maximum aantal deelnemers is 22. Vooralsnog staat de inschrijving alleen open voor mensen die de hele serie gaan volgen.

Contact over het programma:

Contact administratie:

Evenement Eigenschappen

Startdatum 11-09-2021 19:15
Einddatum 12-09-2021 17:00
Registratie Startdatum 01-06-2021
Max. deelnemers 22
Ingeschreven 2
Aantal plaatsen 20
Sluitingsdatum 09-09-2021 23:00
Prijs per persoon Donatie 50-75-100 euro
Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden