Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Leven in Aandacht Vlaanderen krijgt verder vorm. Nu ook eigen verdiepingsprogramma

De Vlaamse Sangha organiseerde in februari 2018 voor de 4de maal een dag voor de Vlaamse Sanghabouwers. Op deze dag was er bijna een vertegenwoordiging van alle Sangha’s in Vlaanderen. Dit is vooral een ontmoetingsdag met heel veel deel- leer- en infomomenten waardoor de verbinding tussen de sanghabouwers en de sangha’s wordt versterkt. Ook een gelegenheid om opstartende sangha’s van harte te verwelkomen, te ondersteunen zodat ze zich ook mogen thuis voelen in de Vlaamse Sangha.

Voor de praktische organisatie van de dag stonden Sangha Gent, Merelbeke en Brugge in. Voor de taken over de middag en het opruimen was er een takenlijst “vreugdevol huishouden” ( ipv de gebruikelijke naam werkmeditatie) opgesteld.  De dagonderdelen werden dan door meerdere mensen ingeleid of begeleid.

Dharmadelen

In de voormiddag werd er aandacht besteed aan kennisborging van de traditie van TNH en werd er gewerkt rond het thema: Dharmadelen. Dit thema werd ingeleid met een tekst over Avalokiteshvara, de Bhodisattva van diep luisteren, wat is dharma delen, de richtlijnen over dharmadelen en de effecten van dharmadelen.

Nadien werden er ervaringen vanuit de verschillende sangha’s en Plum Village retraites gedeeld. Na een pauze was er keuze tussen de 10 bewegingsoefeningen en Chi Kung met bamboestokken.

Voor de maaltijd werd er gekozen voor een koude vegetarische pot-luck lunch. Alles wat werd meegebracht kwam op tafel en men kon zich bedienen van een verscheidenheid aan voedsel. Op deze winterdag was er ook een lekkere warme soep voorzien.

Na de 5 contemplaties en het eten in stilte was dit ontmoetingsmoment tijdens het tafelen heel gezellig en verbindend en dit was ook het geval bij de afwas na de lunch.

Emoties in de sangha

In de namiddag was het thema: omgaan met emoties in de Sangha. Na een geleide meditatie en inleiding van het thema werden terug ervaringen gedeeld en hierbij ook verschillende manieren aangereikt hoe we met onze emoties kunnen omgaan bij onszelf en in de sangha.

Daarna waren er info momenten over:

  • De Orde van Interzijn door de Vlaamse Ordeleden en diegenen die als kennismaker gestart zijn
  • Verdiepingsprogramma Vlaamse Sangha door de werkgroep

De dag werd afgesloten met rollend zingen van And When I rise, en één afsluitend woord van iedere deelnemer. Het was een zeer geslaagde dag die zeker de verbinding tussen de sanghabouwers ten goede komt. Met een warm gevoel zijn we huiswaarts gekeerd en terug gevoed om onze lokale sanghawerking met enthousiasme verder te zetten.

Verdiepingsprogramma Leven in Aandacht Vlaanderen

Het is het eerste jaar dat er verdiepingsdagen in Vlaanderen worden georganiseerd. Aanleiding was een namiddag in mei 2017 in Gent met monastics uit Plum Village en daar waren een 150 tal mensen naar toe gekomen. Besluit was dat Thich Nhat Hanh in Vlaanderen beter gekend is als gedacht en we met dit gegeven iets zouden kunnen doen.

Na de zomer zijn dan een aantal mensen samengekomen om dit te bespreken en daaruit is dan een werkgroep ontstaan met vertegenwoordigers van verschillende Vlaamse Sangha’s die instonden voor een verdiepingsprogramma in Vlaanderen.

De eerste verdiepingsdag was op zondag 25/2 in de oude Abdij van Kortenberg. Thema Omgaan met emoties en werd begeleid door Marleen Van den Bosch. 

Tijdens de introductie werd in het kort verteld over het verdiepingsprogramma LIA Vlaanderen 2018. Voor de meeste deelnemers was dit een nieuw gegeven. Hiervoor was/is echt interesse o.a. omdat de mensen dan ook meer dichterbij een activiteit kunnen volgen.

Het was een heel fijne en voedende dag en ook een beetje speciaal want het was de eerste dag onder de vlag van LIA Vlaanderen.

Marleen heeft deze dag op een heel mooie manier geleid. Bijzonder was haar lezing over het onderwerp omgaan met emoties. Ze had dit in deze vorm nog nooit gedaan maar met wat ze had uitgewerkt en de manier hoe ze het bracht wist ze iedereen te boeien.

Met 44 deelnemers was deze dag volzet.

Programma 2018

De overige activiteiten van 2018 zijn over verschillende regio’s in Vlaanderen gepland.

Op 29/4 is er een dag verbondenheid via stilte en muzikale beleving met Bert Evens (volzet). Deze dag speelt zich voornamelijk af rond 3 vormen van verinnerlijking en expressie:

  • Verstilling en aandacht
  • Muzikale en non-verbale expressie
  • Communicatie van hart tot hart

Locatie: Hoogveld Zedelgem

14/4 en 20/5 Meditatie in het bos in Retie. info en inschrijven:  sanhga Turnhout

10/6 of (17/6 ) Strandwandelmeditatienamiddag van Wenduine naar De Haan. Een gelegenheid om het hoofd leeg te maken, in en uitademend te genieten van de zeelucht en het samenzijn onderweg. Verwelkomingscirkel met geleide meditatie, lopen in stilte, we zoeken de duinen op en turen naar de zee in stilte, bewegingsoefeningen en afsluiten met liederen in de traditie van TNH.

Info en inschrijven:    gratis

30/9 Gezongen Noble Speech met Katelijn Vanhoutte

We kunnen op een liefdevolle manier luisteren naar wat onze stem wilt vertellen. Zo kom je dichter bij wat je stem wilt vertellen over wat er in haar innerlijke bron opborrelt en kom je tot een gezongen edele speech.

Locatie: de Ademruimte De Pinte ( bij Gent)

13/10 De 4 Hartskwaliteiten  met Caroline Baerten  

Tijdens deze verdiepingsdag ontdekken we ( terug) de vele handvaten die Thich Nhat Hanh ons heeft aangereikt. We nemen tijd om liefdevolle vriendelijkheid ( metta), mededogen ( karuna), werkelijke vreugde ( mudita) en gelijkmoedigheid ( upeksha) te voeden en later ook toe te passen in het dagelijks leven.

Begeleiding Caroline Baerten 

Locatie: Ehipassiko Boeddhistisch centrum, De Sevillastraat 89, 2100 Deurne - Zuid ( Antwerpen) 

19-21/10 Retraiteweekend met Hilly Bol 

Locatie: oude Abdij Kortenberg

Info en Inschrijven:

Sept/okt Meditatie in het bos in Retie

Info en inschrijven:  sangha Turnhout

In 2019 zullen de activiteiten in het programma  ook roteren zodat de activiteiten naar de deelnemers toekomen. Wellicht zullen dan ook activiteiten door de Brusselse Sangha’s in de regio Brussel worden georganiseerd.

Aankondigingen

De activiteiten van de verdiepingsdagen en inschrijven wordt aangekondigd via de website www.aandacht.net en de nieuwsbrief van LIA. Via de overzichtspagina voor Vlaanderen kan ook een google-agenda bekeken worden. Sinds kort is er ook de facebook pagina Leven in Aandacht Vlaanderen waar alle evenementen kunnen worden opgevolgd.

Werkgroep

De Vlaamse werkgroep: Ann Ginneberge ( sangha Gent), Katelijn Vanhoutte ( Sangha Merelbeke), Vivianne Buyck ( Sangha Merelbeke), Karin Colsaet ( Sangha Antwerpen de Lotusknop en de online sangha), Marc Heymans ( sangha Turnhout) en Wilfried Denys ( Sangha Brugge)

Contact:

homepage image placeholder