Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Meppel

 • Naam: Sangha Leven in Aandacht Meppel e.o.
 • Plaats: Meppel
 • Adres: Oosterboerweg 21, 7943 KE Meppel (en andere locaties)
 • Meppel

  Over ons

  De sangha Meppel is een meditatie - en oefengroep van mensen die elkaar willen ondersteunen bij het leven in bewuste aandacht. We oefenen in de traditie van Tich Nhat Hanh. Dat wil zeggen dat wij vaak gebruik maken van oefeningen en teksten van Tich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik die beschouwd wordt als één van de belangrijkste boeddistische leraren van deze tijd. Wij zijn bezig met meditatie en verdieping van ons inzicht en we proberen ook in ons dagelijks leven in aandacht (mindfulness) in het hier en nu te leven. 

  Wij willen een open groep zijn, toegankelijk voor mensen die op zoek zijn naar spirituele verdieping. Lid worden van onze sangha betekent dus niet dat je boeddhist wordt.
  Sommige leden ervaren zich wel zo, maar anderen vinden hun spirituele oorsprong of identiteit in andere spirituele tradities, bijvoorbeeld in een variant van de joods-christelijke traditie.

  Bij alle bijeenkomsten willen wij oefenen in het leven in aandacht: aandacht voor wat er in ons zelf omgaat, aandachtig luisteren naar wat er in een ander omgaat, zorgvuldig spreken en bewust zijn van hoe wij in de wereld staan. Dit in de hoop dat het oefenen tijdens onze bijeenkomsten helpt om dit ook in ons dagelijks leven te doen. We proberen de rust in onszelf te vinden en te bewaren door het praten over van-alles-en-nog-wat zoveel mogelijk te beperken, eigenlijk vanaf het moment dat we bij elkaar komen tot na ons vertrek.

  Onze activiteiten

  In de Meppeler sangha hebben we verschillende soorten bijeenkomsten:

  • Meditatieavond
  • Verdiepingsbijeenkomst
  • Miniplus
  • Dag van aandacht
  • Ontmoetingsbijeenkomst
  • Incidentele activiteiten

  Elke week hebben wij op donderdag-avond een bijeenkomst, van 19.30 – 21.30 (miniplus tot ongeveer 20.30).
  Iedere maand zijn er twee meditatieavonden, 1 verdiepingsbijeenkomst en 1 miniplus. Deze avonden zijn te beschouwen als de kern van onze activiteiten.

  MEDITATIEAVOND

  De opzet van deze avonden is als volgt:
  ♦  20 minuten zitmeditatie, voorafgegaan door aandacht voor de lichaamshouding
  ♦  10 minuten loopmeditatie
  ♦  20 minuten zitmeditatie
  ♦  theedrinken in stilte
  ♦  dharmadelen: delen van wat we in de praktijk tegenkomen

  Bij de meditatie wordt geregeld gebruik gemaakt van een geleide meditatie of van een inleidende tekst. De meditatieavonden worden voorbereid en begeleid door verschillende sangha-leden.

  VERDIEPINGSBIJEENKOMST
  Onderdelen van het programma zijn:
  ♦  Met elkaar delen van wat je in de praktijk tegenkomt op je weg om in aandacht te leven. Dit kan zijn wat je zoal in je dagelijks leven ervaart, of wat er bij jou opgeroepen wordt door een oefening die je in de afgelopen tijd gedaan hebt.
  ♦  Bespreken of uitwerken van een stuk tekst of een thema. We lezen vaak thuis een deel van een boek en wisselen op de verdiepingsbijeenkomst uit wat ons hierin wel of niet helpt op onze weg van aandachtig leven, of doen een oefening naar aanleiding hiervan.
  ♦  Ook op deze avonden proberen we rust te vinden en te bewaren door stilte-momenten in het programma in te bouwen, en tevens staat aandachtig luisteren en zorgvuldig spreken centraal. De verdiepingsbijeenkomsten worden beurtelings voorbereid door verschillende groepsleden. We hebben voor de verdiepingsbijeenkomsten de groep verdeeld in subgroepen op huiskamerformaat.

  MINIPLUS
  In de miniplus is gelegenheid om een uurtje bij elkaar te zijn, de bijeenkomsten zijn vergelijkbaar met de meditatieavonden, maar zonder de loop- en begeleidde meditatie.

  DAG VAN AANDACHT
  Enkele keren per jaar is er een ‘Dag van Aandacht’, een  bijeenkomst op een zondag van 10-17 uur waarin we de hele dag oefenen met verschillende vormen van meditatie, zoals zitmeditatie, loopmeditatie buiten en eten in aandacht. We doen dit samen met een of meer andere sangha’s. Deelnemers van buiten deze sangha’s zijn ook welkom.

  ONTMOETINGSBIJEENKOMST
  Een ontmoetingsbijeenkomst wordt een paar keer per jaar gehouden op een avond. Het doel is elkaar ontmoeten en bespreken hoe de sangha reilt en zeilt. We proberen ook een wisselend onderwerp wat uit te diepen.

  INCIDENTELE ACTIVITEITEN
  Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een seizoenswandeling, gezamenlijk eten of zingen of een Dag van Aandacht.

  Heb je interesse?

  De kosten van deelname zijn 17,50 euro per kwartaal.
  Deze kosten mogen geen belemmering zijn om mee te doen, zijn ze dat wel dan willen we graag met je overleggen.

  Wil je meedoen of je komen oriënteren dan ben je van harte welkom, wel is het nodig om je daarvoor aan te melden via ons mailadres. Ook kun je hier verdere informatie vragen.

  Contactinformatie

 • Joan Beekhuis
 • Logo Leven in Aandacht

  Nieuwsbrief Aanmelding

  Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden