Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Mindful Living Sangha

Brussel

Adres bijeenkomst

Centrum MeNu, Avenue Giele 20, 1090 Brussel

Contactgegevens

Laura Taelemans
E.: sanghabrussels@gmail.com

Over ons / about us

Nederlandse vlag (English version see below)

De Mindful Living Sangha bestaat sinds 2012. De sangha is een warme, open ontmoetingsplek in Brussel voor gelijkgestemden die bewust willen leven en zich laten voeden in de traditie van zenleraar Thich Nhat Hanh. De kracht van de community ligt in de verbondenheid met elkaar en de verdieping van het persoonlijke leven door samen te mediteren en te delen. Wij komen eenmaal per maand bij elkaar met een groep van vijf tot vijftien beoefenaars.

Uitgangspunten
♦  Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, ras, meditatie-ervaring of levensbeschouwing. Je hoeft geen boeddhist te zijn of te worden om deel te nemen. Nieuwkomers krijgen extra ondersteuning en uitleg tijdens hun eerste bijeenkomst.
♦  Alle activiteiten worden gedaan op vrijwillige basis (dana of vrije donatie wordt geapprecieerd).

Thema's die aan bod komen:
 

 • Mindful leven in de traditie van zenleraar Thich Nhat Hanh
 • Wat is onze relatie met voedsel en de impact op ons welzijn en de aarde?
 • De kunst van het dagdagelijks leven in aandacht, door middel van oefeningen en meditaties
 • Hoe kunnen we bewust en duurzaam leven en ons voeden?
 • De rode draad doorheen de bijeenkomsten zijn de 5 Contemplaties, 5 Aandachtsoefeningen en 4 Soorten Voedsel.
 • ...

engelse vlag

The Mindful Living Sangha exists since 2012. The Sangha is a warm, open meeting place in Brussels for likeminded people who want to live mindful and be nourished in the tradition of Zen Master Thich Nhat Hanh. The strength of the community lies in the solidarity with each other and the deepening of the personal life through meditating and sharing. We meet once a month with a group of five to fifteen practitioners.

Principles
♦  Everyone is welcome, regardless of age, race, religion or meditation experience. You do not need to be or to become a Buddhist to join. Newcomers get extra support and explanation during their first meeting.
♦  All activities are done on a voluntary basis (dana or donation are appreciated).

Themes:

 • Mindful living in the tradition of Zen teacher Thich Nhat Hanh
 • What is our relationship with food and its impact on our well-being and the earth?
 • The art of everyday living in awareness through exercises and meditations
 • How can we consciously and sustainably consume and eat?
 • The common thread throughout the meetings are the 5 contemplations, the 5 Precepts and 4 Types of Food.
 • ...

Onze activiteiten / our activities

Nederlandse vlag (English version see below)

We houden iedere laatste zaterdag van de maand een bijeenkomst, van 10.00 tot 13.00 uur. Het programma is als volgt:

    09:45 uur: aankomst en landen
    10.00 uur: aanvang van de geleide meditatie (2 x 20 minuten) en de stapmeditatie
    11.20 uur: theemeditatie
    11.30 uur: dharmadelen
    12.00 uur: mindful eten.

Vooraf worden de vijf Contemplaties van Thich Nhat Hanh voorgelezen. Het eten is in volledige aandacht en de eerste tien minuten in stilte om zo écht te kunnen genieten van het eten en de voedende kwaliteiten te ervaren.

engelse vlag

We have a monthly meeting, every last Saturday of the month, from 10 AM to 1 PM. The meetings usually look like:

    09:45: Drop in
    10.00: Start of the guided meditation (2 x 20 minutes) and the walking meditation
    11.20: Tea meditation
    11.30: Dharma sharing
    12.00: Mindful Eating. Before eating, we read the five Contemplations of Thich Nhat Hanh. Eating is in awareness and the first 10 minutes in silence in order to really enjoy the food and to experience the nurturing qualities for our mind and body.

Hoe kan je meedoen / How to join

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met één van de contactpersonen.

Are you interested, please contact the below mentioned person.

 
Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden