Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vrijdag 11 oktober: Happy continuation, dear Thay

Vrijdag 11 oktober: Happy continuation, dear Thay

Online sangha De Lotusbloem nodigt iedereen uit om op 11 oktober, verbonden als één grote Sangha, waar je je ook bevindt, onze gezamenlijke liefdevolle aandacht aan Thay te geven in grote dankbaarheid voor de wijsheid die hij ons geschonken heeft.

Om 20:00 u willen we samen mediteren, ieder op zijn eigen plek, zich verbonden wetend met vele anderen. Eventueel kan je aansluiten bij Online sangha De Lotusbloem om online samen te zijn.

Lieve Thay,
Vandaag wandelen we met jou.
Onze voeten kussen jouw geliefde aarde.
Onder elke stap ontluikt een bloem.
Dit edele pad vervult jouw dierbare sangha.
Buigend in dankbaarheid
wensen we dat jij volmaakt gelukkig mag zijn.

Onze leraar Thich Nhat Hanh (Thay) heeft ons steeds het grote belang van de Sangha voorgehouden: elk van de 3 juwelen is even belangrijk: de Boeddha, de Dharma, de Sangha. Thay en ieder van ons is de voortzetting van alles. Actief werken aan onze eigen innerlijke vrede is een basisvoorwaarde voor de vrede in de wereld. We kunnen dat concreet vorm geven door onze beoefening te delen en elkaar daarin te ondersteunen.

Je kan het volgende gedicht van Thay daarbij gebruiken als inspiratie bij de gezamenlijke meditatie of op een ander moment.

Als ik inadem ga ik terug
naar het kleine eiland binnen in mij.
Er zijn mooie bomen op het eiland.
Er zijn frisse waterstromen.
Er zijn vogels, zonneschijn en frisse lucht.
Als ik uitadem voel ik me veilig.
Ik verheug me erop naar mijn eiland terug te gaan.

Als ik aandachtig inadem,
ontmoet ik de Boeddha in mijzelf.
Boeddha is aandacht.
Zijn fakkel is er altijd
en verlicht mijn pad,
het pad van komen, het pad van gaan,
het pad van mijn geest, het pad van mijn leven.
Als ik aandachtig uitadem,
zie ik mijn pad helder, ver of dichtbij.

Als ik inadem,
vind ik de Dharma in mijn adem.
De ademhaling beschermt mij,
beschermt mijn lichaam, beschermt mijn geest.
Als ik uitadem,
Houd ik de adem levendig
zodat ik mijzelf voortdurend bescherm.

Als ik inadem,
Herken ik de vijf skanda’s als mijn Sangha.
De ademhaling brengt harmonie tot stand.
De ademhaling brengt vrede voort.
Als ik uitadem verheug ik mij
in de eenvoud van mijn zijn.

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © 2018 Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden