Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Wat de wereld nodig heeft, en wat wij kunnen doen

Wat de wereld nodig heeft, en wat wij kunnen doen

Ongeveer een jaar geleden nam Greta Thunberg in kleermakerszit en gewapend met een kartonnen bordje plaats voor het Zweedse parlement. 12 maanden later is ze een icoon geworden en haar actie mondde in september dit jaar uit in een wereldwijde actieweek waar vele miljoenen mensen aan deelnamen.  Er lijkt een nieuwe generatie leiders op te staan die complexloos de link legt tussen allerlei mistoestanden. Het draagvlak om het verwoestende kapitalisme vaarwel te zeggen groeit gestaag.

De groeiende verontwaardiging transformeren in concreet handelen vanuit juist inzicht, liefde en compassie is een hele uitdaging. Stappen zetten die het inzicht in interzijn aanscherpen, creativiteit prikkelen en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Het vraagt tijd voor contemplatie, maar ook voor sensibilisering en engagement.

En dus maakte een aardige delegatie sanghaleden zich op om in de internationale actieweek van 20 tot 27 september vanuit de juiste modus aandacht en inzet voor het klimaat te vragen. En ook in de aanloop naar die week. Want terwijl België nog volop knutselde aan nieuwe regeringen, wil de traditie dat het Nederlandse kabinet op Prinsjesdag haar Miljoenennota voorstelt aan het grote publiek. Uitstekende gelegenheden om nog eens hard aan zoveel mogelijk politieke mouwen te trekken.

Prinsjesdagviering

Leven in Aandacht deed dat op de Prinsjesdagviering bij monde van Naomi Moonlion en Carolien Balt (begint in de video op 33:34). Het thema van de viering was 'Zorg nu voor wie dan leeft.'

Tekst van de lezing:

Een leerling vroeg me: "Er zijn zoveel nijpende problemen, wat moet ik doen?"  Ik antwoordde: "Kies één ding, doe dat aandachtig en met veel zorg, en je zult een heleboel dingen tegelijk doen".

Hier spreekt de Vietnamese Zen-leraar Thich Nhat Hanh en het citaat komt uit zijn boek: 'Wat de wereld nodig heeft', een boeddhistische visie op het behoud van de aarde.

Aan iedere beschaving komt een einde, maar als we zo doorgaan vergaat de onze heel snel! 

Zonder de zon kan niets groeien en daarom kunnen we de zon, maar ook de regen, de wolken niet uit b.v. een bloem halen. Een bloem kan niet als afzonderlijke identiteit bestaan; zij inter-bestaat met zonlicht, wolken en regen. De uitdrukking ‘inter-zijn’ representeert de werkelijkheid meer dan het woord ‘zijn’. In werkelijkheid is alle ‘zijn’ ‘inter-zijn’.

Als je je direct verbonden voelt met de wolken, de regen, de kinderen, de bomen, de rivieren, de hele aarde, zal het wezen van de werkelijkheid, van de vergankelijkheid, niet-zelf, onderlinge afhankelijkheid en inter-zijn, zich vanzelf openbaren.

We hebben moeder aarde op dezelfde manier aangetast als bacteriën en virussen ons lichaam kunnen vernietigen. Ook moeder aarde is een lichaam. We moeten begrijpen dat wij en moeder aarde inter-zijn en dat we samen met haar overleven of sterven.

De bescherming van de planeet dient ons boven alles ter harte te gaan.

Lesmateriaal

De Inhoudelijke Commissie Prinsjesdag, waaraan Caroline Balt deelneemt vanuit de BUN (Boeddhistische Unie Nederland), wilde bij dit thema vooral ook jonge mensen en kinderen betrekken. Daaruit ontstond het idee om iets samen te stellen met een opdracht, die op scholen gebruikt kan worden als lesmateriaal. Het resultaat vind je op de website van Prinsjesdag. Eén van de video's werd ingesproken door Albertine Smit van Leven in Aandacht:

Bespreek het klimaat in je sangha

Met het boek 'Wat de wereld nodig heeft' en vele lezingen en uitspraken inspireert Thich Nhat Hanh ook onze sangha’s (meditatiegroepen) om de klimaatactie concreet te maken in ons persoonlijk leven.

Zo is er de Earth Holder Community van waaruit Haiko Meelis een compleet uitgewerkte sanghabijeenkomst aanbiedt. Op onze website lees je meer over de Earth Holder Community.

En Frans van Zomeren actualiseerde 'het vredescontract met de aarde' van Thich Nhat Hanh om te gebruiken als een praktisch hulpmiddel om de impact van onze levensstijl op de aarde te verminderen.

Verder hebben we enkele interessante video's verzameld in een playlist op ons youtube-kanaal.

Oproep 

Lees ook de oproep van Wake Up-er Anne op deze website voor de blokkade-actie op maandag 7 oktober in Amsterdam

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © 2018 Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden