Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Geschenk voor Thay's 95e verjaardag: Diep luisteren voor Moeder Aarde

Geschenk voor Thay's 95e verjaardag: Diep luisteren voor Moeder Aarde
Beste vrienden,
Thich Nhat Hanh's voortzettingsdag (verjaardag) is op 11 oktober. Dit jaar wordt hij 95 jaar. Om onze dankbaarheid voor zijn ongelooflijke inbreng uit te drukken, nodigen we je van harte uit om het zorgen voor Moeder Aarde te oefenen en te delen door diep te luisteren. Thay's nalatenschap voortzetten door onze eigen mindfulness is het krachtigste geschenk dat we kunnen bieden. Lees meer

Oproep voor donaties renovatie EIAB klooster

Oproep voor donaties renovatie EIAB klooster
De actie voor het inzamelen van geld voor de renovatie van het klooster van Groot Mededogen van het EIAB loopt nog door tot eind augustus. Er is veel geld nodig voor een ingrijpende renovatie van het hele gebouw. Br. Phap An en zr. Chan Kong deden al eerder namens het EIAB een oproep. Het is een heel bijzondere oproep, want in de periode van 1 april tot 31 augustus 2021 verhogen anonieme donoren jouw bijdrage. Een storting via St. Leven in Aandacht wordt met 20% verhoogd door een gulle Nederlandse anonieme donor. St. Leven in Aandacht stort deze verhoogde donatie door naar het EIAB. Stortingen aan het EIAB worden verdubbeld door een anonieme Amerikaanse donor. Deze donor heeft vanaf de start van het EIAB in 2009 een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het klooster annex studiecentrum om Thich Nhat Hanh te ondersteunen in zijn missie een 'wereldwijde cultuur van vrede en geweldloosheid op te bouwen'. Lees meer

De Bijenkorf zoomt. Samen werken aan Centrum voor Interzijn

De Bijenkorf zoomt. Samen werken aan Centrum voor Interzijn
Sinds enkele maanden vergadert een groep beoefenaars - onder de vrolijke naam De Bijenkorf - over de wens om een nieuw centrum voor de gemeenschap Leven in Aandacht op te richten. Deze wens ontstond in het najaar van 2020, na de sluiting van het Vriendenhuis Nooitgedacht in Tricht. De deelnemers aan De Bijenkorf zijn vrijwilligers van Stichting Leven in Aandacht, leden van de Orde van Interzijn en van diverse sangha’s en jonge beoefenaars van Wake Up. In een nieuw centrum met als werktitel 'Centrum voor Interzijn', kunnen beoefenaars samenkomen voor dagen van aandacht, retraites, sanghabijeenkomsten etc. Lees meer

Plum Village nodigt beoefenaars uit voor lang verblijf

Plum Village nodigt beoefenaars uit voor lang verblijf

Van broeder Pham Hanh kregen we het bericht dat mensen die langer willen verblijven in Plum Village in de maanden juni en juli welkom zijn. Ze kunnen meeleven in het dagelijks kloosterschema met de nonnen en de monniken en ook wat werkzaamheden verrichten, bijv op de Happy Farms (moestuinen). Er zijn een aantal plaatsen voor vrouwen in Lower Hamlet en wat minder voor mannen in Upper Hamlet.

Lees meer

Zuster Chan Khong doet opnieuw beroep op de gemeenschap

Zuster Chan Khong doet opnieuw beroep op de gemeenschap
Onlangs verscheen opnieuw een oproep van zuster Chan Khong voor financiele steun aan de internationale kloostergemeenschap van Plum Village. Ze schrijft: "Helaas weten we niet precies wanneer onze meditatiecentra weer open kunnen gaan voor retraitedeelnemers. Tot die tijd wil ik jullie nogmaals om steun vragen. We zullen deze crisis niet alleen kunnen doorstaan. Wij stellen ons vertrouwen in de vrijgevigheid van onze Sangha en vragen nederig om uw hulp. Of het nu gaat om een grote of een kleine gift, maandelijks of eenmalig, alle beetjes helpen om een verschil te maken, net zoals dat het geval was met een handvol rijst in oorlogstijd." Lees meer

Klimaatalarm 2021. Doe mee aan lokale of online acties

Klimaatalarm 2021. Doe mee aan lokale of online acties
De klimaat & geloofgroep richt een oproep aan allen die zich op een of andere manier met een van de vele geloofsgemeenschappen in Nederland verbonden voelen. Onlangs informeerden wij u over het Klimaat-weekend van 11 t/m 14 maart dat in ons hele land gehouden zal worden, vol uitingen van grote ongerustheid over de opwarming van de aarde. Dit weekend vindt een paar dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart plaats. Niet alleen is dit klimaat-weekend bedoeld om politieke partijen aan te sporen om serieus werk te maken van vergaand klimaatbeleid, maar ook om onszelf te verbinden aan (nog meer) bewuste duurzame keuzes in onze leefwijze. Daarnaast doen wij een klemmend beroep op de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en grote vervuilende bedrijven aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Dat de overheid hierin een controlerende taak heeft, is een visie die gedeeld wordt door 91% van de Nederlanders. Lees meer

Oproep BUN: Extra Handen voor de Zorg

Oproep BUN: Extra Handen voor de Zorg
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt opnieuw een oproep gedaan voor ‘Extra handen voor de zorg’. Met name wordt aan alle religieuze koepelorganisaties gevraagd bij hun achterban dit initiatief onder de aandacht te brengen. De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) verspreidt deze oproep onder haar leden waaronder Stichting Leven in Aandacht. De BUN: "Bij onze leden zijn veel mensen aangesloten die in de zorg werken of gewerkt hebben. Of die er misschien wel zouden willen werken. Het is misschien goed deze informatie verder te verspreiden onder jullie achterban. Alle hulp is nog steeds heel welkom en heel erg nodig!" Lees meer

Vergeving en verzoening: schrijf een bijdrage voor De Klankschaal

Vergeving en verzoening: schrijf een bijdrage voor De Klankschaal
Als de verjaardag van Thây nabij is, komt er vanuit Plum Village een voorstel, hoe dit te vieren met de sangha. Schenk iemand vergeving, tijdens een wandelmeditatie, als cadeau aan Thây, jezelf en de wereld. Op 11 oktober 2020 doen vele sangha's over de hele wereld wandelmeditatie samen. 'Walking in Freedom' is de naam. Lees meer

Nieuwe bestuursleden gezocht bij St. Leven in Aandacht

Nieuwe bestuursleden gezocht bij St. Leven in Aandacht
Het bestuur van Stichting Leven in aandacht is op zoek naar nieuwe leden. Het bestuur bestaat momenteel uit zes vrijwilligers en een toehoorder vanuit de Wake-up sangha. Samen proberen we alle activiteiten in goede banen te leiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Vanaf begin 2021 zoeken we twee nieuwe bestuursleden, een penningmeester en een bestuurslid met aandachtsgebied communicatie. Lees meer
Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden