Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

De Vijf Aandachtsoefeningen - Online serie

De Vijf Aandachtsoefeningen - Online serie

In september 2020 starten we weer met de serie dagen in aandacht waarin  de vijf aandachtsoefeiningen centraal staan. Met elkaar gaan we een keer per maand 24 uur in aandacht beleven. Door de beperkingen die de Coronacrisis ons heeft opgelegd en de mogelijkheden die er inmiddels zijn om online met elkaar te werken, hebben we ervoor gekozen de dagen digitaal aan te bieden. Wij hebben een programma samengesteld dat bestaat uit een mix van individuele beoefening, instructievideo’s op YouTube en gezamenlijke beoefening via zoom.

Are you sure?

Op een retraite is het allemaal helder en kan het zo gemakkelijk lijken. Thuis wordt dat vaak anders ervaren. De dagelijkse beslommeringen en routines nemen snel de overhand. De rust, de nabijheid bij onszelf en anderen, onze inzichten en voornemens uit de retraite verdwijnen naar de achtergrond. We denken dat het in het hier en nu niet mogelijk is eenzelfde rust en nabijheid te ervaren. We denken dat dit alleen daar en dan kan. Weet je dat zeker? Misschien klopt dat niet.

Oefening baart kunst

De vijf aandachtsoefeningen zijn een concrete manier om met liefdevolle aandacht (“mindfulness”) te leven. Het zijn handvatten zijn om op een speelse en lichte manier naar onze beoefening in het dagelijks leven te kijken. Het mooie van een oefening is…. Dat het een oefening is. Je hoeft het dus niet te kunnen. Samen oefenen en delen helpt ons de oefeningen dieper te wortelen in ons dagelijks leven zonder dat het een belemmering wordt.

De vijf aandachtsoefeningen kunnen ons helpen om ons bewustzijn van lijden en vreugde te vertalen in voedend, helend en beschermend handelen, spreken en denken. Ze zijn een prachtige weergave van de leringen van de Boeddha en de inzichten van Thich Nhat Hanh. Tegelijk hebben ze een universele spirituele aard en bieden ons een niet-sektarisch pad van oefening aan dat toegankelijk is voor alle mensen. Door ze te bestuderen zien we steeds helderder hoe elke zin van de oefeningen nieuwe deuren opent op het pad van leven in aandacht.

Voor wie

De verdiepingsdagen zijn bedoeld voor iedereen die bekend is met de aandachtsoefeningen en die samen met anderen zijn/haar beoefening daarmee wil verrijken en verdiepen. Het maakt niet uit of je de vijf aandachtsoefeningen hebt aangenomen of niet. Deze dagen worden begeleid door drie leden van de Orde van Interzijn, Albertine Smit, Maria Moonlion en Peter van Leeuwen.

Een mix van persoonlijke beoefening, een online aanbod, zoom en samenkomen

We hebben er dus voor gekozen de dagen digitaal aan te bieden. Het is een mix van individuele beoefening, instructievideo’s op YouTube en gezamenlijke beoefening via zoom. Op de eerste vijf verdiepingsdagen staat per dag één aandachtsoefening centraal. Als de situatie rondom Corona dit toelaat hopen we de zesde dag wél bij elkaar te komen. Dan vindt namelijk de ceremonie van de overdracht van de vijf aandachtsoefeningen plaats. Deze ceremonie zal geleid worden door dharmaleraar Tineke Spruytenburg en zal plaatsvinden in het vriendenhuis in Tricht

Meer informatie

Zie hier voor meer informatie en aanmelding.

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden