Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Belangstelling voor Orde van Interzijn? Je kunt je nu aanmelden

Belangstelling voor Orde van Interzijn? Je kunt je nu aanmelden

Ervaar je een diepe verbondenheid met de leer van Thich Nhat Hanh?  Heb je tijd, energie en vreugde om mee te begeleiden in sangha’s, bij Dagen van Aandacht, retraites en andere activiteiten?  Wil je een bijdrage leveren aan een van de werkgroepen van de Orde en de Stichting Leven in Aandacht?  Dan is het lidmaatschap van de Orde van Interzijn (OI) wellicht iets voor jou.

Als je belangstelling hebt kun je je aanmelden voor het OIAG traject (Orde van Interzijn Aspiranten Groep). Het OIAG-traject is er om deelnemers voor te bereiden op het Ordelidmaatschap. Ruim aandacht is er voor de bestudering en de beoefening van de 14 aandachtsoefeningen. 
Als Ordelid ben je tevens sanghabouwer. Als sanghabouwer is het nodig om verschillende activiteiten te kunnen uitvoeren. Tijdens het traject ga je er daadwerkelijk mee aan de slag. 
In het traject krijg je ook informatie over de Orde van Interzijn en maak je kennis met Ordeleden en hun verschillende taken.

Het traject start eenmaal per jaar na de zomer en wordt begeleid door ordeleden van de werkgroep OIAG.

Aanmeldingsprocedure 

Je kunt je aanmelden wanneer je minstens 20 jaar bent en de vijf Aandachtsoefeningen langer dan twee jaar geleden aangenomen hebt en wanneer je minstens 2 jaar actief lid bent van een lokale sangha. Meer informatie over de voorwaarden om je aan te kunnen melden staat op de website van Leven in Aandacht.

Belangrijk te weten is dat je een aanmeldingsbrief moet schrijven voor 15 augustus 2020 en dat je aan je eigen sangha vraagt een aanbevelingsbrief te schrijven. Wij stellen het op prijs wanneer je een recente foto meestuurt. Deze brieven kunnen gestuurd worden naar . Na ontvangst van beide brieven volgt in september/ oktober een kennismakingsgesprek met twee Ordeleden. Na instemming van alle OI - leden tijdens het ordeweekend in november kan eind november gestart worden met het traject. Het traject bestaat uit minstens twee jaar. Je bent eerst kennismaker en vervolgens aspirant. 

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij in de gelegenheid is om volledig deel te nemen aan het traject. Het bestaat uit zes weekenden per jaar: vier OIAG weekenden en twee OI-weekenden;  daarnaast heb je in het aspirantenjaar regelmatig contact met een mentor.

De Orde van Interzijn

De Orde van Interzijn (opgericht door Thich Nhat Hanh in 1966)  is de internationale gemeenschap van monniken, nonnen en leken, die zich hebben voorgenomen om de lessen van Thich Nhat Hanh uit te dragen en dienstbaar te zijn aan de viervoudige sangha in de  Plum Village traditie. De Nederlands-Vlaamse Orde van Interzijn bestaat inmiddels uit bijna 50 leden.

Thich Nhat Hanh schreef de Veertien Aandachtsoefeningen om beoefenaars te helpen de geest van de Bodhisattva te ontwikkelen: leven vanuit de diepe wens om alle levende wezens te helpen om hun lijden te transformeren en liefde en begrip te ontwikkelen.

Dienstverlening als Ordelid

OI-leden zijn diep toegewijd aan de lessen van Thich Nhat Hanh. Praktisch werken zij vanuit diens visie en het dagelijks beoefenen van de Veertien Aandachtsoefeningen. OI leden zijn sangha-bouwers. Zij verlenen o.a. de volgende diensten:

  • Actief mee begeleiden in de eigen lokale en in andere sangha’s.
  • Begeleiden en helpen met boeddhistische cursussen, retraites of andere activiteiten zoals dagen van aandacht of gezinsdagen in de traditie van Thich Nhat Hanh in Nederland , België, het  EIAB in Duitsland of Plum Village in Frankrijk.
  • Deelnemen aan een van de werkgroepen van de Orde van Interzijn en /of deelnemen aan het bestuur van de Stichting Leven in Aandacht of een van de werkgroepen van de Stichting.
  • Deelnemen aan de redactie van de Klankschaal.
  • Bevorderen van contact tussen onze traditie, andere boeddhistische groeperingen en andere levensovertuigingen. 

De werkgroep OIAG: Françoise Pottier, Elly Woertman, Hilly Bol, Monique Swart en Willy Bijl

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden