Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

NIEUW! Beleidsplan stichting: Investering in spirituele groei

NIEUW! Beleidsplan stichting: Investering in spirituele groei
De afgelopen periode zijn er behoorlijk wat personele wijzigingen geweest in het bestuur van  Stichting Leven in Aandacht en gelukkig zijn we nu weer op volle kracht. Als grotendeels nieuwe groep hebben we allereerst onderzocht waar we als stichting nu staan en waar we naartoe zouden willen. Dit heeft geleid tot een beleidsplan voor de komende jaren. Geïnspireerd door de uitnodiging van br. Thay Phap Dung (gedaan in dde nasleep van de Black Lives Matter protesten) willen we samen aan de slag en onze gemeenschap verder opbouwen en koesteren.

Spirituele toevlucht

De sangha's zijn in de eerste plaats een plaats van spirituele toevlucht: een plaats waar we allemaal, ongeacht onze achtergrond, identiteit en levenservaring, een thuis kunnen vinden in onze gedeelde mindfulness-oefeningen: voor onze genezing, transformatie en ontwaken. Naast Stichting Leven in Aandacht hebben we de sangha’s, de Orde van Interzijn, Wake Up en allerlei commissies. Allen hebben voeding nodig om te gedijen. Als Stichting Leven in Aandacht moeten we blijven samenwerken met de lokale sangha’s en de bredere gemeenschap: om actief te investeren in het verdiepingsprogramma en in onze relaties, om ons wederzijds begrip te verdiepen en elkaar spirituele en praktische ondersteuning te bieden. Dit zijn allemaal manieren om actie te ondernemen. We oefenen samen om in onszelf vrede en helderheid te ontwikkelen, en zo bij te dragen aan een leefbare, eerlijke en inclusieve wereld. Dat is nu belangrijker dan ooit.

Broeder- en zusterschap

Het creëren van authentieke harmonie, saamhorigheid, inclusiviteit en bewustzijn in onze diverse sangha's heeft aandacht nodig. Die aandacht is een investering in onze spirituele groei en het is een cadeau aan de wereld. Voedt onze sangha ons? Zijn we gelukkig genoeg in de sangha en kunnen we voor ons lijden zorgen? Laten we iemand weg? Zijn we echt een toevluchtsoord voor onszelf en anderen? Samen zijn we vastbesloten het levende bewijs te zijn in het hier en nu dat een toekomst van diversiteit, respect, liefde en vriendschap mogelijk is. We zijn een gemeenschap die zich wil inzetten voor harmonie en vrede voor iedereen. We willen daarom een externe kracht, een onderdrukkend systeem of innerlijke krachten van reactiviteit en zelfgenoegzaamheid beantwoorden met ons vol ijver en volharding te blijven inzetten voor wat ons voor ogen staat en zoals Thay het noemt: 'een gemeenschap van waarheidszoekers en hervormers in tijd en ruimte’. Of onze Sangha het nu moeilijk heeft of juist bloeit terwijl ze haar uitdagingen aangaat, we willen vooral onze broederschap en zusterschap (onze spirituele vriendschap en solidariteit) koesteren en ondersteunen.

Lees verder in het beleidsplan

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden