Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

21 mei 2021

De Bijenkorf zoomt. Samen werken aan Centrum voor Interzijn

Sinds enkele maanden vergadert een groep beoefenaars - onder de vrolijke naam De Bijenkorf - over de wens om een nieuw centrum voor de gemeenschap Leven in Aandacht op te richten. Deze wens ontstond in het najaar van 2020, na de sluiting van het Vriendenhuis Nooitgedacht in Tricht. De deelnemers aan De Bijenkorf zijn vrijwilligers van Stichting Leven in Aandacht, leden van de Orde van Interzijn en van diverse sangha’s en jonge beoefenaars van Wake Up. In een nieuw centrum met als werktitel 'Centrum voor Interzijn', kunnen beoefenaars samenkomen voor dagen van aandacht, retraites, sanghabijeenkomsten etc.

Het nieuwe centrum wordt een ontmoetingsplek voor beoefenaars van alle leeftijden en achtergronden die met elkaar het leven in aandacht beoefenen. Het centrum zou ook de mogelijkheid kunnen bieden voor (tijdelijk) verblijf van monniken en nonnen van de Plum Village gemeenschap. En zeker ook wordt het een plek om te wonen en te werken voor een leefgroep beoefenaars.

Tot nog toe bereikt

Wat heeft al het vergaderen tot nog toe opgeleverd? Er zijn gezamenlijk twee documenten opgesteld, een visiedocument over wat centrum zou moeten zijn en een profielschets van de locatie. Je kunt ze hier downloaden.

screenshot de Bijenkorf

Leden van de Bijenkorf (screenshot Zoom) van links naar rechts vanaf boven: Cilia Galesloot, Haiko Meelis, Maria Ruiters, Look Hulshoff Pol, Marjolijn van Leeuwen (met poes), Hein van Heck, Mendy Wassink, Monique Ezendam, Jorieke Rijsenbilt, Marten Buis en Frank Kant.

Werkgroepen aan de slag

Inmiddels zijn we bezig met een eerste verkenningsfase naar mogelijke locaties om te kopen of te huren, inventariseren we hoe we fondsen kunnen werven en hoe we meer mensen kunnen betrekken bij onze plannen en acties. Hiervoor zijn drie werkgroepen gevormd die onlangs van start zijn gegaan: 1) werkgroep Huizen zoeken & Duurzaamheid 2) werkgroep Financiën & Fondsenwerving en 3) werkgroep Communicatie

Online bijeenkomst voor belangstellenden op 7 juni

Een eerste actie om meer mensen te betrekken is een open online bijeenkomst op maandag 7 juni om 19.30 uur op Zoom. We willen hier meer vertellen over ons doel en proces. Ook hopen we mensen te vinden die mee gaan helpen bij een van de werkgroepen. Ben jij iemand die ook de schouders onder dit project wil zetten, dan ben je van harte welkom!

Contact: centrum-interzijn@aandacht.net

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden