Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

17 februari 2021

Huis voor Interzijn, een nieuw oefencentrum in wording?

Het Vriendenhuis in Tricht is in oktober vorig jaar gesloten en verkocht. Vele jaren lang bood dit huis onderdak aan groepen beoefenaars voor weekends, dagen in aandacht, maar ook voor vergaderingen en bijeenkomsten en individuele retraites. Al direct toen het treurige nieuws bekend werd, kwam een groep betrokken mensen bij elkaar om na te denken over een vervolg.

Huis voor Interzijn (in oprichting)

Inmiddels is er al enige tijd vergaderd (online) en ontstaat er een stevige groep mensen die hier de schouders onder willen gaan zetten. Ook worden langzaamaan de contouren zichtbaar van hoe een mogelijk nieuw centrum: een Huis voor Interzijn, ofwel een Plum Village voor de Lage Landen (beide namen worden momenteel genoemd), eruit zou kunnen zien. Zo is er een visiedocument aan het groeien en wordt een profielschets uitgewerkt.

Uit het visiedocument (in wording):

"Een plek om elkaar te ontmoeten, toevlucht te nemen, onze verbondenheid te versterken en ons inzicht in interzijn te verdiepen en bij te dragen aan een leefbare, harmonieuze en inclusieve wereld. Tijdens (persoonlijke) retraites, dagen van aandacht en verdiepingsprogramma’s leren (jonge) mensen de waarde van het in aandacht leven en door beoefening van aandacht liefde en compassie genereren. 
Samen oefenen we om lijden te transformeren naar geluk. De beoefening en het voorleven van mindfulness, compassie en interzijn staan centraal. Ook is er aandacht voor ons interzijn met de Aarde en alle levende wezens op Aarde en voorzien we in onze eigen behoeften door biologische land- en tuinbouw en andere nijverheid. 
Dit centrum van toegepast interzijn verbindt de verschillende sangha’s in Nederland binnen de traditie: Wake Up, LIA, de Orde van Interzijn, lokale sangha’s, monastics en gezinssangha’s. De mindfulness traditie van zenmeester Thich Nhat Hanh is onze basis, met ruimte voor een breder aanbod en de mogelijkheid om te verbinden met mensen buiten de traditie.
De plek is fysiek toegankelijk en bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen en biedt een warm welkom: het is laagdrempelig toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking (op cultureel, intellectueel, financieel, en spiritueel vlak) en vanuit welke achtergrond dan ook (BIPOC, LHBTG+).
Het is een thuis waar mensen tot rust kunnen komen, zich kunnen voeden, de stilte op kunnen zoeken en thuis kunnen komen in zichzelf en in de sangha. Zowel gasten als bewoners leven met aandacht en zorg voor elkaar volgens de vijf aandachtsoefeningen.

Belangstelling? Laat het weten!

Mocht je geraakt worden door deze tekst en enthousiast worden over de mogelijkheid van een nieuw oefencentrum voor de Nederlandse sangha laat dan van je weten. We horen niet allen graag je mening, maar ook of en hoe je kunt bijdragen.

Contactadres: verdieping@aandacht.net 

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden