Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

15 november 2021

Een nieuwe Nederlandse broeder: Troi Duc Pho

Onlangs vond de "Go to the Other Shore Great Precepts Transmission Ceremony," waar meer dan 120 novicen tot monnik en non werden gewijd plaats. Deze ceremonie wordt slechts eens in de twee jaar gehouden. Het is dè gelegenheid waar beginnende monniken en nonnen volledig gewijd worden tot Bhikshus en Bhikshunis.

Dit jaar was het de eerste keer dat de Transmissie Ceremonie gelijktijdig, online, plaatsvond in zes Plum Village kloosters verspreid over drie continenten. Elk centrum had schermen en geluid om de transmissie van de monastieke leefregels vanuit het Deer Park klooster in de Verenigde Staten te ontvangen. 

Broeder Troi Duc Pho is een Nederlandse monnik die tijdens deze transmissie volledig is gewijd. 

Onderstaand kijkt hij kort terug op de inwijdingsceremonie.

"Ik probeerde heel geconcentreerd te zijn en ik was heel vastbesloten om mijn mindfulness tijdens de hele ceremonie vol te houden. Veel broeders en zusters hebben me verteld dat we heel kalm en geconcentreerd moeten zijn tijdens de ceremonie. Misschien heb ik wat druk op mezelf gelegd omdat ik bang was iets te missen. Ik dacht dat deze gelegenheid zich niet nog eens in mijn leven zal voordoen en ik wilde er volledig bijzijn".

"Het was echt prachtig, maar ik zat ook een beetje in mezelf. Toen we gevraagd werden de zaal te verlaten tijdens de Sanghakarman-procedure, realiseerde ik me dat ik zeer geconcentreerd was, maar me nog niet volledig had opengesteld voor de broeders en zusters in de zaal. Dus, toen we de hal weer binnenkwamen had ik het gevoel dat alles klaar was, ze hebben sanghakarman voor ons gedaan om ons in te wijden en ze accepteren ons volledig".

"Alles was klaar om de leefregels te ontvangen. Ik was ontroerd en voelde veel liefde. Dat gevoel was het sterkst toen ik de eerste leefregel ontving, op het moment dat ik de aarde aanraakte. Het is nogal moeilijk te beschrijven. Ik kon mezelf echt op de grond leggen en mezelf helemaal openstellen om de transmissie te ontvangen. Het was de grootste verandering ten opzichte van mijn leven daarvoor. Dat moment was heel sterk."

Het is prachtig om te zie hoe de viervoudige gemeenschap groeit en Leven in Aandacht wenst Broeder Troi Duc Pho veel goeds op zijn monastieke pad.