Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Oproep BUN: Extra Handen voor de Zorg

Oproep BUN: Extra Handen voor de Zorg
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt opnieuw een oproep gedaan voor ‘Extra handen voor de zorg’. Met name wordt aan alle religieuze koepelorganisaties gevraagd bij hun achterban dit initiatief onder de aandacht te brengen. De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) verspreidt deze oproep onder haar leden waaronder Stichting Leven in Aandacht. De BUN: "Bij onze leden zijn veel mensen aangesloten die in de zorg werken of gewerkt hebben. Of die er misschien wel zouden willen werken. Het is misschien goed deze informatie verder te verspreiden onder jullie achterban. Alle hulp is nog steeds heel welkom en heel erg nodig!" Via het ministerie van Justitie en Veiligheid (en Erediensten) kreeg de BUN onderstaande oproep in haar mailbox:

Geachte,

Door de Corona crisis is de druk op de zorg enorm hoog. VWS heeft ook het ministerie van JenV gevraagd om mee te helpen om de druk op de zorg te verminderen.
Het is een flinke opgave en we zouden graag samen hierin willen optrekken.

Wij zouden uw organisatie graag vragen om in deze crisistijd een helpende hand te bieden. En vragen u om uw leden te benaderen en te wijzen op de mogelijkheid om zich in te zetten als extra handen in de zorg. Het gaat om mensen met een opleiding in de zorg én om vrijwilligers.

Mensen met een opleiding in de zorg
In de zorg is men op zoek naar krachten die (oud) opgeleid zijn in de zorg, die kunnen helpen aan het bed. De primaire vraag van instellingen is naar direct inzetbaar personeel met een zorgachtergrond en diploma (de bevoegdheid mag ook verlopen zijn).

Vrijwilligers voor ondersteunende taken
En men is ook op zoek naar vrijwilligers die ingezet kunnen worden op andere ondersteunende taken (zoals koffie schenken, bezoek opvangen e.d.). Deze groep kan zo mogelijk opgeleid worden via de Nationale Zorgklas (https://nationalezorgklas.nl/) om daarna ingezet te worden. Dit kan een opstap zijn om in de zorgsector te blijven werken.

Hoe werkt het als deelnemers zich willen aanmelden?
Geïnteresseerden kunnen zich melden via www.extrahandenvoordezorg.nl. Dit samenwerkingsverband is gericht op mensen met een zorgachtergrond en heeft op dit moment ca. 50 recruiters, die de vraag (vanuit zorginstellingen) en aanbod (geïnteresseerden) met elkaar verbindt.
Deze recruiters zorgen voor warme en goede overdracht. Nadat de ‘match’ tot stand is gekomen tussen instelling en geïnteresseerde worden daar afspraken gemaakt over de inzet.

Mocht u meer informatie willen of vragen hebben over bovenstaande dan kunt u een mail zenden naar of de inhoudelijke FAQ raadplegen via https://www.extrahandenvoordezorg.nl/veelgestelde-vragen/


Met vriendelijke groet,

De minister van Justitie en Veiligheid
Namens deze,

Projectorganisatie COVID-19
Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden