Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Penningmeester gezocht

De Stichting Leven in Aandacht is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Na 5 jaar deze functie te hebben vervuld wil de huidige penningmeester graag het stokje overgeven aan een opvolger.

Taken van de penningmeester

De Stichting Leven in Aandacht (LiA) is een btw-plichtige organisatie met een omzet die net onder de €200.000 ligt. LiA heeft de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor donaties aan LiA fiscaal aftrekbaar zijn.

De administratie wordt verzorgd door MEO, een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet, daar waar het kan. De taak van de penningmeester is toezicht te houden op de boekingen, het autoriseren van facturen en declaraties, bankbetalingen doen etc. Ook de zorg voor de (1000) donateurs en hun donaties is onderdeel van zijn/haar taak.

De activiteiten van LiA kennen twee hoofdonderdelen: de Vietnamprojecten en het Verdiepingsprogramma.
• Al meer dan 25 jaar ondersteunt LiA projecten in Vietnam, vooral gericht op de allerarmste, gehandicapte kinderen. Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de binnenkomende donaties bestemd voor Vietnam en voor het financieel toezicht op de besteding bij de gekozen doelen.
• Met het Verdiepingsprogramma wil LiA de leer van Zenmeester Thich Nhat Hanh helpen verbreiden door het aanbieden van retraites en Dagen van Aandacht. De penningmeester ziet toe op de kostendekking en de reserveringen bij centra waar dit onderricht wordt gegeven. De omzet van het Verdiepingsprogramma ligt rond de €80.000.

Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het toezicht houden op de naleving daarvan.

Tenslotte vervult de penningmeester samen met de voorzitter en de secretaris als Dagelijks Bestuur een rol in het voorbereiden van vergaderingen en beleid. Het tijdbeslag is ongeveer een halve dag per week. Het betreft een onbezoldigde functie.

Als je belangstelling hebt om langs deze weg een bijdrage te leveren aan het werk van Leven in Aandacht, neem dan contact op met Hans Messelink via .

Over het bestuur

Het bestuur van Stichting LiA bestaat momenteel uit 6 vrijwilligers en een toehoorder vanuit de Wake-up sangha. Samen proberen we alle activiteiten in goede banen te leiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Speerpunten zijn: sangha-opbouw, Vietnamprojecten, het verdiepingsprogramma, en de ondersteuning daarvan via oa. communicatie en (financiële) administratie. Elk bestuurslid houdt zich bezig met een speerpunt en met taken die zich verder aandienen. Samen stippelen we het beleid voor de komende jaren uit. We vergaderen gemiddeld eens per 2 maanden, sinds coronatijd via zoom. Tussendoor doen we onze taken vanuit huis óf daar waar het nodig is.

Lees meer over bestuur en beleid

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden