Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Resultaten Vietnamprojecten in 2019

Resultaten Vietnamprojecten in 2019

Geschreven door: Lian Beijers

Stichting Leven in Aandacht zamelt geld in voor projecten in Vietnam, het geboorteland van Thich Nhat Hanh. Het donatiegeld is bestemd voor twee specifieke projecten, een kleuterschool en een dagopvang. In 2019 werd in totaal €41.800 overgemaakt aan de beide projecten. Hoe is dit geld besteed?

De helft van ons donatiegeld gaat naar het Maitreyafonds (van onze Duitse vrienden), dat geld inzamelt voor het hulpprogramma Hieu & Thuong (Understanding and Love) in Vietnam. De andere helft gaat naar de stichting Tam Binh in Hué voor onderwijs en dagbesteding voor gehandicapte kinderen. Lees hieronder een update van de activiteiten in 2019.

Maitreyafonds en het Hieu & Thuong programma

In 2019 ontving het Maitreyafonds in totaal € 250.000,-, waarvan zo’n € 16.800 gedoneerd is door donateurs van de stichting Leven in Aandacht. Daardoor is de financiering van de projecten die gesteund worden door het Maitreyafonds voorlopig zeker gesteld.[bron: Maitreyafonds] Deze financiële zekerheid is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van de hulp voor ouderen, de uitbreiding van de infrastructuur, de beurzen voor leerlingen en studenten en de ondersteuning van de kleuterscholen. Inmiddels is er voor meer dan 2000 kinderen gegarandeerd een dagelijkse maaltijd op de kleuterscholen!

Het ondersteunen van de kleuterscholen gebeurt voornamelijk in het kader van het Hieu & Thuong programma, dat in de jaren ‘60 door Thich Nhat Hanh en zuster Chan Khong opgezet is. Het programma wordt uitgevoerd door social workers in Vietnam en is nauw verbonden aan Plum Village. Voordat de kinderen in Vietnam toegelaten worden tot de basisschool moeten ze een voorschools jaar hebben voltooien op de kleuterschool. Voor toegang tot de kleuterscholen worden kosten in rekening gebracht die arme gezinnen zich vaak niet kunnen veroorloven. Daarmee vallen kinderen uit die families meteen buiten het schoolsysteem. Het werk van het Hieu & Thuong programma is dus ontzettend belangrijk voor de kansen van deze kinderen. [bron: Maitreyafonds]

Het Hieu & Thuong programma voorziet kinderen van een dagelijkse maaltijd en leerkrachten van een aanvulling op hun karige salarissen, zodat ze niet wegtrekken naar de stad. Ook worden schoolgebouwen gerenoveerd.

Binh Tan

Binnen dit programma gaat het donatiegeld van Leven in Aandacht voornamelijk naar de school in de plaats Binh Tan. In 2019 is met het donatiegeld van Leven in Aandacht voor ruim 200 kinderen in Binh Tan een dagelijkse maaltijd gefinancierd, en er zijn 17 docenten betaald.[bron: Maitreyafonds]

Voor de 200 kinderen die les krijgen op de Binh Tan school is niet alleen een dagelijkse maaltijd beschikbaar, de kleuterschool biedt ze ook een veilige omgeving waarin ze dansen, zingen, en spelenderwijs leren. Op dit moment gebeurt dat in zeven klassen. Kleuterjuf Lien hoopt dat er in 2020 genoeg geld beschikbaar komt om het gebouw uit te breiden en een extra docent aan te nemen, zodat er nog eens vijftien kinderen deze essentiële vorm van onderwijs kunnen krijgen.[bron: Maitreyafonds]

In Februari 2020 hebben medewerkers van het Maitreyafonds de projecten, dus ook de kleuterschool in Binh Than, bezocht om zich ervan te overtuigen dat elke gedoneerde euro ook daadwerkelijk aankomt bij het beoogde doel. Het dak van de kleuterschool was eerder beschadigd door de moessonregens, maar is inmiddels gerepareerd. Er is nu ook een groot overdekt terras gebouwd waar de kinderen kunnen spelen zonder last te hebben van regen of felle zon.

“Alles wat we voor onszelf doen, doen we voor anderen,
en we doen alles wat we doen voor anderen ook voor onszelf."
Thich Nhât Hanh

Centrum Tam Binh

Centrum Tam Binh (NL: gemoedsrust) is een in 2016 opgezet centrum in de stad Hué voor onderwijs aan en dagbesteding voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  De kinderen leren basisvaardigheden als taal, rekenen en sociale vaardigheden om mogelijk in de toekomst in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast zijn er volop activiteiten om samen bezig te zijn zoals tuinieren, schoonmaken en koken.

Jaarlijks doneert de Stichting Leven in aandacht €15.000 aan Tam Binh, en de laatste 2 jaar steeds €10.000 extra voor bijzondere projecten. Het meest recente project is de theetuin, vlak bij de school en in de buurt van twee toeristische trekpleisters in Hué.[bron: stichting Tam Binh] Het project omvat het aanleggen van de theetuin en het bouwen van een theehuis annex winkeltje. Het wordt een leerwerkplaats voor de leerlingen. Deze theetuin is helemaal gefinancierd vanuit de extra bijdrage  van St. Leven in Aandacht.

Centrum Tam Binh wordt vanuit Nederland eveneens en zeer actief ondersteund door de stichting Tam Binh, die nauw betrokken is bij de opbouw en ontwikkeling, ook vanuit pedagogische deskundigheid. Alle door Stichting Tam Binh verkregen middelen worden volledig ingezet ten bate van de exploitatie van Centrum Tam Binh. Het bestuur van de stichting bestaat uit personen die de lokale situatie kennen en geen salaris ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Voor de donateurs in Nederland betekent dit dat men de zekerheid heeft dat de donaties die worden gedaan op een verantwoorde manier worden besteed.[bron: stiching Tam Binh]

Vindt U het leuk om op de hoogte te blijven van wat er zoal gebeurt in Centrum Tam Binh? U kunt het centrum nu ook volgen op Facebook!

 Lees meer over onze Vietnamprojecten, ook hoe je kunt doneren

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden