Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vriendenhuis in crisis? Of nieuwe kansen?

Vriendenhuis in crisis? Of nieuwe kansen?
Een van de twee verantwoordelijken van Vriendenhuis Nooitgedacht heeft besloten zich terug te trekken uit de woonvereniging. Naast het wegvallen van haar kwaliteiten en inbreng betekent dit concreet dat het Vriendenhuis over een half jaar in de verkoop gaat. Daarnaast heeft ook de corona-epidemie zijn uitwerking op het Vriendenhuis: vanwege de maatregelen van het RIVM is er nog maar weinig aan activiteiten voor de sangha mogelijk en naar verwachting gaat deze situatie nog wel duren tot diep in 2021.

Diepe crisis of nieuwe kansen?

Kortom, we zitten in een diepe crisis die kan uitlopen op het verdwijnen van een belangrijke plek in Nederland waar zoveel beoefenaars uit alle geledingen binnen de traditie van Thich Nhat Hanh thuiskomen. Echter, naast de moeilijkheden die een crisis als deze met zich meeneemt ontstaan tevens nieuwe kansen.

Tijdens de vele gesprekken die inmiddels gevoerd zijn werd steeds duidelijker dat het niet alleen hoeft te gaan over 'het redden van Vriendenhuis Nooitgedacht’. Dit redden behoort zeker tot de mogelijkheden, maar er blijkt ook verlangen te zijn naar doorontwikkeling. Door een transformatie van het Vriendenhuis naar een Sanghahuis Nederland (werktitel), opgezet en gedragen door de hele Nederlandse Sangha waaronder de St. Leven in Aandacht, de Orde, de Wake Up, de Gezinssangha, de lokale Sangha’s en de nonnen en monniken die regelmatig naar Nederland komen.

Hoop en inspiratie

We leven in een moeilijke tijd. Corona maakt het leven complex en heeft ook op het Vriendenhuis verregaande invloed. Sommigen zeggen daarom ‘Laat het Vriendenhuis los en wacht tot het vaccin er is voor je weer iets doet’. Maar we weten hoeveel werk het is om een Sanghahuis op te bouwen. Ook valt de synergie die groepen nu hebben uit elkaar als iedereen op een aparte locatie gaat oefenen.
Daarnaast kan de Nederlandse Sangha hoop en inspiratie krijgen als ze zien dat St. Leven in Aandacht, de Orde, de Wake Up en anderen het voortouw nemen om in deze tijd, juist in deze tijd, stappen naar voren te doen in plaats van af te wachten tot de coronacrisis voorbij is. Een gebouw geeft daarbij houvast. Zelfs mensen die niet naar onze activiteiten komen, zien dat we er zijn en hebben zo vertrouwen in de continuïteit van onze beoefening.

Op zondag 30 augustus is er een eerste overleg in het Vriendenhuis over de toekomst. We zullen dit onderwerp vervolgen en verslag doen.

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden