Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Stichting Leven in Aandacht

bord leven in aandachtStichting Leven in Aandacht (1995) heeft als doel het gedachtegoed van Thich Nhat Hanh te verspreiden in Nederland en Vlaanderen. We organiseren meditatiedagen en retraites en nodigen monniken en nonnen uit naar Nederland en Vlaanderen te komen. Ook zamelen we geld in voor kinderen in Vietnam.

Verdiepingsprogramma: verdiepingsdagen en retraites

St. Leven in Aandacht verzorgt verdiepingsdagen, cursussen en (weekend)retraites. Deze activiteiten worden begeleid door dharmaleraren (leken of kloosterlingen) of leden van de Orde van Interzijn. Het programma is bedoeld om beoefenaars de gelegenheid te geven zich te verdiepen in het boeddhisme en te leren haar wijsheid toe te passen in het eigen dagelijkse leven. Zie de agenda van het Verdiepingsprogramma

Bekendheid geven aan de traditie van Thich Nhat Hanh en Plum Village

Via de website, de digitale nieuwsbrief, het tijdschrift De Klankschaal en ook via haar kanaal op Youtube, geeft de stichting bekendheid aan het gedachtegoed van Thich Nhat Hanh en aan alle activiteiten in deze traditie in Nederland en Vlaanderen (zie Activiteiten van sangha's). Je kunt je onderaan deze pagina abonneren op de nieuwsbrief. Als je een machtiging afgeeft en donateur wordt ontvang je gratis ons tijdschrift De Klankschaal (verschijnt driemaal per jaar).

Ik word donateur

Sangha's ondersteunen

De gemeenschap van Leven in Aandacht bestaat uit ca. 75 sangha's (meditatiegroepen) in Nederland en Vlaanderen. De jongeren hebben eigen jongerensangha’s (13) gevormd met ondersteuning van de jongerenbeweging Wake Up. De stichting ondersteunt de sangha's, geeft informatie en advies en biedt alle groepen een eigen webpagina op deze website.

Vietnamprojecten

St. Leven in Aandacht ondersteunt sinds haar oprichting projecten voor opvang en onderwijs aan arme en gehandicapte kinderen in Vietnam. Van de binnengekomen donatiegelden voor Vietnam geven wij de helft aan het Duitse fonds Maitreya, ten behoeve van de Binh Tan-school. De andere helft van het donatiegeld gaat naar de Eurasia Foundation en is bestemd voor  dagopvangcentrm Tam Binh. Lees meer.

Vertrouwenspersoon

Stichting Leven in Aandacht vindt het erg belangrijk dat de beoefening plaats kan vinden in een veilige omgeving. Daarom werken we aan het op schrift stellen van ons ethisch beleid. Ook beraadt het bestuur zich over het aanstellen van een ‘eigen’ vertrouwenspersoon. Doet zich nu onverhoopt een situatie van ongewenst omgangsvormen voor, dan kan je contact opnemen met de extern vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland.

ANBI

St. Leven in Aandacht is een goededoelen organisatie en is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften (in Nederland) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In België hebben we dit helaas (nog) niet kunnen regelen. De stichting is tevens opgenomen in het register voor goededoelenorganisaties van het CBF. In het kader van de gewenste transparantie zijn ons beleidsplan, de jaarrekeningen en jaarverslagen hier in te zien.

Contact

Zie ook:

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden