Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vrijwilligers en vacatures

samenwerking

Stichting Leven in aandacht is een vrijwilligersorganisatie. Het organiseren van retraites en verdiepingsdagen, de redacties van de website en de Klankschaal, en taken als de administratie en de boekenverkoop worden allemaal door groepen vrijwilligers gedaan. Samen zorgen we dat zoveel mogelijk mensen in Nederland en Vlaanderen het werk van Thich Nhat Hanh leren kennen en ondersteund worden in hun beoefening van mindfulness.

Wil je helpen? Je bent welkom!

Om ons mooie werk te doen zijn vele handen nodig. Ieders bijdrage is daarom welkom, op wat voor manier dan ook. Er zijn bestuurstaken, maar ook praktische klussen. Je kunt bij een tijdelijke activiteit helpen of je voor een langere periode verbinden. Zou je je als vrijwilliger willen inzetten? Stuur dan een mailtje naar . Reis- en andere onkosten worden altijd vergoed, en help je bij het verdiepingsprogramma, dan is er korting op activiteiten mogelijk. 
Op dit moment zoeken we:

Bestuursleden

Het bestuur van Stichting Leven in aandacht is op zoek naar nieuwe leden. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 vrijwilligers en een toehoorder vanuit de Wake-up sangha. Samen proberen we alle activiteiten in goede banen te leiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Speerpunten zijn: sangha opbouw, Vietnamprojecten, en het verdiepingsprogramma, en de ondersteuning daarvan via oa. communicatie en (financiële) administratie. Elk bestuurslid houdt zich bezig met een speerpunt en met taken die zich verder aandienen. Samen stippelen we het beleid voor de komende jaren uit.

We komen 5x per jaar bij elkaar in het Vriendenhuis in Tricht, tussendoor doen we onze taken vanuit huis óf daar waar het nodig is. Omdat de voorzitter en de secretaris in de loop van 2020 ‘afzwaaien’, zoeken we nieuwe mensen voor deze rollen. Daarnaast is een extra algemeen bestuurslid ook welkom.

Voorzitter. Voornaamste taken: leidt vergaderingen, is het gezicht en het aanspreekpunt van de organisatie naar buiten en coördineert het beleid.

Secretaris. Voornaamste taken: correspondentie, verslagleggen vergaderingen, e-mailaccounts en archief beheren.

Algemeen bestuurslid. Doelen waar het bestuur de komende jaren aan wil werken zijn oa:  diversiteit onder beoefenaars bevorderen, continuïteit in de groep vrijwilligers versterken, en meer. Om hier invulling aan te geven, is extra hulp zeer gewenst.

Heb je interesse in een bestuurstaak? Stuur dan een korte mail waarin je jezelf voorstelt naar . We nemen dan contact op, waarna een kennismaking en een inwerkperiode volgt. Heb je vooraf vragen? Die kun je stellen aan de huidige secretaris Ivonne Schuurmans (06-29261939) of aan waarnemend voorzitter Rita Zeelenberg via .

Hulp bij organisatie jubileumfestival

In mei 2020 is het 25 jaar geleden dat de Stichting Leven in aandacht is opgericht. Met het doel om samen te oefenen in de traditie van Thich Nhat Hanh en zijn boodschap verder te verspreiden. Om dit te vieren en tegelijk vooruit te kijken organiseren we een tweedaags festival op 2 en 3 mei 2020. Met ontmoeting en verdieping voor de gehele Nederlandse/Vlaamse sangha, maar we willen ons ook openstellen voor nieuw publiek. Centraal thema: hoe kan onze traditie helpen de thema’s van de toekomst tegemoet te treden?

Om zo’n evenement te realiseren is hulp hard nodig! We zoeken vrienden die helpen met de voorbereidingen en de communicatie, maar ook als je op de dagen zelf handen kan toesteken is dat fijn. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren, klein of groot? Dan ben je welkom je aan te melden via .

Leden redactiepoule website

Het team van de website bestaat momenteel uit een kern van 2 vrijwilligers en een kleine kring van personen die vanuit een specifieke interesse bijdragen insturen. Wij zouden het leuk vinden als meer mensen zich aansluiten bij deze redactiepoule, zodat we nog meer uiteenlopende bijdragen binnenkrijgen. Dat kan varieren van een blog tot een verslag van een meditatiedag of - weekend. Of van jouw deelname aan een bijzonder (plaatselijk) initiatief (vrede, klimaat etc). Belangstelling? Schrijf een mail aan Rita Zeelenberg via

Stafleden bij verdiepingsdagen Naarden

Iedere maand organiseert de stichting een verdiepingsdag in Naarden. Per keer komen daar ca 40 deelnemers. Ter plekke zijn we aanwezig met 5 vrijwilligers om het geheel in goede banen te leiden. Volgend jaar kunnen we nog een aantal nieuwe vrijwilligers gebruiken. Als vrijwilliger komt je 1 uur eerder en vertrek je 1 uur laten. Je kunt de hele dag bijwonen en krijgt korting plus reiskosten vergoed. Je komt alleen op de dagen die je zelf aangeeft. Belangstelling? Stuur een mail naar Cilia Galesloot via . Lees hier meer over de serie 'Liefde en relaties', 5 verdiepingsdagen in 2020. 

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © 2018 Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden