Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vrijwilligers en vacatures

samenwerkingSt. Leven in Aandacht is een vrijwilligersorganisatie. Zowel bestuur als administratie, de redacties van website en de Klankschaal en de verschillende werkgroepen draaien geheel op vrijwilligers. Iedere groep heeft zijn eigen doelstellingen en taken. Er is geen hierarchie in de organisatie.

Werkgroepen

Met veel liefde en inzet worden verschillende taken uitgevoerd of diensten geleverd. Dit betreft bestuurstaken, werkgroepen, administratie, schrijven voor website en Klankschaal, organiseren van boekenverkoop op bijeenkomsten, etc.

Locatie

Er is geen gezamenlijk kantoor. Vrijwel alle taken kunnen thuis worden uitgevoerd achter je eigen PC of laptop. Vergaderingen worden tot een minimum beperkt.

Vergoeding

Reiskosten en andere gemaakte kosten worden vergoed. Vrijwilligers betrokken bij het verdiepingsprogramma krijgen korting op activiteiten.

Vacatures vrijwilligers

  1. Administratie en ondersteuning verdiepingsprogramma. We organiseren elk jaar meditatiedagen (meestal in Naarden) en retraites, waarvan tenminste een grote met nonnen en monniken van Plum Village. Een team van 4 vrijwilligers verwerkt de inschrijvingen, checkt de betalingen en geeft informatie over de events. Dit team behoeft aanvulling. Daarom zoeken we mensen met affiniteit voor het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Administratieve ervaring is gewenst (daarbij is kennis ven Excel en handigheid op internet van belang). Neem graag contact op met Cilia Galesloot ().
  2. Het bestuur van de stichting heeft de volgende aandachtsgebieden: het organiseren van verdiepingsdagen en retraites in de traditie van Thich Nhat Hanh, het ondersteunen van meditatiegroepen / sangha's, fondswerving voor projecten in Vietnam en het verzorgen van communicatie en publiciteit via magazine, website en sociale media. Daarnaast is er de donateursadministratie en boekhouding. Voor elk van die speerpunten zijn vrijwilligers actief. Om dit geheel in goede banen te leiden is een doortastend en enthousiasmerend bestuur nodig. Ieder bestuurslid is drager en contactpersoon voor een van de speerpunten. Momenteel zijn wij op zoek naar beoefenaars die een taak in het bestuur op zich zouden willen nemen. Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Frans van Zomeren (tel 06 5324 1996). Indien je belangstelling hebt voor de functie van bestuurslid, kun je een brief met motivatie en je CV sturen aan Ivonne Schuurmans ( ).
Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © 2018 Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden