Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vrijwilligers en vacatures

samenwerkingSt. Leven in Aandacht is een vrijwilligersorganisatie. Zowel bestuur als administratie, de redacties van website en de Klankschaal en de verschillende werkgroepen draaien geheel op vrijwilligers. Iedere groep heeft zijn eigen doelstellingen en taken. Er is geen hierarchie in de organisatie.

Werkgroepen

Met veel liefde en inzet worden verschillende taken uitgevoerd of diensten geleverd. Dit betreft bestuurstaken, werkgroepen, administratie, schrijven voor website en Klankschaal, organiseren van boekenverkoop op bijeenkomsten, etc.

Locatie

Er is geen gezamenlijk kantoor. Vrijwel alle taken kunnen thuis worden uitgevoerd achter je eigen PC of laptop. Vergaderingen worden tot een minimum beperkt.

Vergoeding

Reiskosten en andere gemaakte kosten worden vergoed. Vrijwilligers betrokken bij het verdiepingsprogramma krijgen korting op activiteiten.

Vacatures vrijwilligers

  1. Stichting Leven in Aandacht is op zoek naar een deskundige op het gebied van standaard boekhoud programma’s  die ons wil ondersteunen bij het in eigen beheer voeren van een boekhouding in een standaard software pakket. We hebben geen specifieke voorkeur voor een pakket maar er moet wel een ledenadministratie aan gekoppeld kunnen worden. Het zou heel fijn zijn als deze deskundige die boekhouding ook zou willen doen, maar ondersteuning bij het opzetten en operationeel krijgen van deze boekhouding zou ons ook al geweldig helpen. Wil je ons helpen en heb je deze deskundigheid, neem dan contact op met de penningmeester van onze stichting via   t.a.v. Hans Messelink.
  2. Het bestuur van de stichting is op zoek naar een beoefenaar die de taak van secretaris van het bestuur op zich kan nemen. Het bestuur heeft de volgende aandachtsgebieden: het organiseren van verdiepingsdagen en retraites in de traditie van Thich Nhat Hanh, het ondersteunen van meditatiegroepen / sangha's, fondswerving voor projecten in Vietnam en het verzorgen van communicatie en publiciteit via magazine, website en sociale media. Daarnaast is er de donateursadministratie en boekhouding. Voor elk van die speerpunten zijn vrijwilligers actief. Om dit geheel in goede banen te leiden is een doortastend en enthousiasmerend bestuur nodig. Ieder bestuurslid is drager en contactpersoon voor een van de speerpunten. Voor vragen en/of meer informatie over het werk van de secretaris binnen de stichting Leven in Aandacht kun je contact opnemen met de huidige secretaris Ivonne Schuurmans (06-29261939) of met de voorzitter Frans van Zomeren (tel 06-53241996). Lees de vacaturetekst

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © 2018 Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden