Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vrijwilligers en vacatures

samenwerking

Stichting Leven in aandacht is een vrijwilligersorganisatie. Het organiseren van retraites en verdiepingsdagen, de redacties van de website en de Klankschaal, en taken als de administratie en de boekenverkoop worden allemaal door groepen vrijwilligers gedaan. Samen zorgen we dat zoveel mogelijk mensen in Nederland en Vlaanderen het werk van Thich Nhat Hanh leren kennen en ondersteund worden in hun beoefening van mindfulness.

Wil je helpen? Je bent welkom!

Om ons mooie werk te doen zijn vele handen nodig. Ieders bijdrage is daarom welkom, op wat voor manier dan ook. Er zijn bestuurstaken, maar ook praktische klussen. Je kunt bij een tijdelijke activiteit helpen of je voor een langere periode verbinden. Zou je je als vrijwilliger willen inzetten? Stuur dan een mailtje naar . Reis- en andere onkosten worden altijd vergoed.
Op dit moment zoeken we o.a.:

Vacatures bestuur

Het bestuur van Stichting Leven in aandacht is op zoek naar nieuwe leden. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 vrijwilligers en een toehoorder vanuit de Wake-up sangha. Samen proberen we alle activiteiten in goede banen te leiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Speerpunten zijn: sangha-opbouw, Vietnamprojecten, het verdiepingsprogramma, en de ondersteuning daarvan via oa. communicatie en (financiële) administratie. Elk bestuurslid houdt zich bezig met een speerpunt en met taken die zich verder aandienen. Samen stippelen we het beleid voor de komende jaren uit. We vergaderen gemiddeld eens per 2 maanden, sinds coronatijd via zoom. Tussendoor doen we onze taken vanuit huis óf daar waar het nodig is.

Vanaf begin 2021 zoeken we twee nieuwe bestuursleden, een penningmeester en een bestuurslid met aandachtsgebied communicatie.

Penningmeester

Voornaamste taken: toezicht houden op de geldstromen binnen LiA, vanuit donaties en verdiepingsprogramma. Opstellen van begroting en jaarrekening. Lees de volledige omschrijving.

Bestuurslid communicatie

Voornaamste taken: afstemming tussen bestuur en de diverse LiA-communicatiekanalen. Bijdragen aan interne communicatie tussen alle geledingen van de LiA-sangha en aan het toekomstbeleid. Lees de volledige omschrijving.

Heb je interesse in een van deze bestuurstaken? Stuur dan een korte mail aan het mailadres dat vermeld staat bij de vacature. We nemen dan contact op, waarna een kennismaking en een inwerkperiode volgt. Heb je vooraf vragen? Die kun je natuurlijk ook stellen via dit mailadres.

Leden redactiepoule website

Het team van de website bestaat momenteel uit een kern van 3 vrijwilligers en een kleine kring van personen die vanuit een specifieke interesse bijdragen insturen. Wij zouden het leuk vinden als meer mensen zich aansluiten bij deze redactiepoule, zodat we nog meer uiteenlopende bijdragen binnenkrijgen. Dat kan varieren van een blog tot een verslag van een meditatiedag of - weekend. Of van jouw deelname aan een bijzonder (plaatselijk) initiatief (vrede, klimaat etc). Belangstelling? Meld je via een mailtje bij Rita Zeelenberg via

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden