Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Sangha Almere

Almere

Adres bijeenkomst

Van Hanh Pagode, Sumatraweg 350 (aan het spoor, bij station Oostvaarders)

Contactgegevens

Margriet Messelink
T.: 036-523 91 83
E.: leveninaandacht@xs4all.nl
Mitja
E.: mitjaburg@gmail.com

Over ons

Aandacht werkt als de stralen van de zon:
de zon schijnt zonder enige inspanning
en alles verandert daardoor.
Als we onze emoties, onze gedachten
blootstellen aan het licht van aandacht,
zullen ze veranderen,
zoals een bloem zich opent naar de zon...
Thich Nhat Hanh 

Sinds 2007 komt Sangha Almere-Buiten op de dinsdagavond bij elkaar. Ons gezamenlijk oefenen is gericht op het ontwikkelen van aandacht, begrip en liefde, gebaseerd op lessen van Zenleraar Thich Nhat Hanh, grondlegger van het geëngageerd Boeddhisme.

Onze activiteiten

Om de week ben je (in de even weken) op dinsdagavond van 19:15 tot ca. 22:00 uur van Harte Welkom in de Van Hanh Pagode, de mooie Vietnamese tempel in Almere Buiten. Je hoeft geen Boeddhist te worden, geen meditatiekennis of meditatie-ervaring te hebben om mee te doen.

Tijdens de Kerstvakantie en de zomervakantie zijn er geen bijeenkomsten.

Het verloop van een Sangha-avond:
Vanaf 19.15 uur ben je welkom; de zitplekken voor de bijeenkomst worden dan klaar gelegd.

Om 19:45 uur begint de meditatieavond, de buitendeur gaat om 19:40 uur dicht. We starten vaak met een paar bewegingsoefeningen of een korte inleiding over een thema  Hierna is er geleide zitmeditatie en/of mediteren in stilte, met halverwege een loopmeditatie of opmerkzaam bewegen. We eindigen met thee en het delen van eigen ervaringen. Soms oefenen we met Diepe ontspanning, of Aarde aanraken, of de Aandachtsoefeningen, of een ceremonie. Tussen 21.30 uur en 21:45 uur wordt de meditatiebijeenkomst afgesloten.                         

Eenmaal per maand staan we stil bij een deel van een hoofdstuk uit het boek Met Zen de Planeet redden, wat iedere deelnemer van te voren thuis heeft gelezen en voorbereid.                

De Sanghabijeenkomsten worden in principe voorbereid en begeleid door Sanghaleden van de kerngroep, maar ook andere Sanghaleden dragen hierin bij.

Voor de Sanghaleden bedraagt de bijdrage per bijeenkomst € 4,00. Dit is volledig voor het gebruik van de tempel. Daarnaast is een vrijwillige extra bijdrage (=dana) voor het tempelonderhoud natuurlijk altijd welkom!

De tempel werd en wordt gefinancierd door mensen uit Vietnam die in de jaren ‘70 als bootvluchteling naar Nederland zijn gekomen. Zie voor meer informatie: http://www.vanhanhpagode.nl/

Programma Sanghabijeenkomsten 1e helft 2023 in de Van Hanh Pagode, Sumatraweg 350, Almere Buiten

Januari

10  Hoe een vredelevend 2023 ontwikkelen, onderhouden? Deel 1

24 Leessangha, boek Stilte, Thich Nhat Hanh, hoofdstuk 7, 1e deel, blz. 123-130 

Februari

 7 Hoe een vredelevend 2023 ontwikkelen, onderhouden? Deel 2

21 Leessangha, boek Stilte, Thich Nhat Hanh, hoofdstuk 7, 2e deel blz 131-139 (einde boek) 

Maart

   7 Drie Aarde-aanrakingen                                                                              

21 Leessangha, boek Met zen de planeet redden. Voorwoord en Inleiding, blz 7 t/m 16

April

 4 Herkennen, Omarmen, Dieper kijken, Interzijn

18 Leessangha, boek Met zen de planeet redden. Een nieuwe manier van zien, 1e deel blz.19 t/m 28

Mei

 2 De ware aard van dingen, van verschijnselen  

16 Leessangha, boek Met zen de planeet redden. Een nieuwe manier van zien, 2e deel blz. 28 t/m 45

30 Diepe Onrtspanning

Juni

13 Meditatieve yoga

Hoe kan je meedoen?

Heb je belangstelling en wil je aan de meditatie-avonden deelnemen, of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar Mitja via mitjaburg@gmail.com