Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

11 augustus 2022

ARISE. Bewustwording van ras, intersectionaliteit en sociale rechtvaardigheid

De ARISE sangha is een internationale gemeenschap van mindfulness beoefenaars uit de leken gemeenschap en monniken en nonnen. Zij komen samen om de wonden van raciale onrechtvaardigheid en sociale ongelijkheid te helen. Dit begint met diep naar binnen te kijken en de energie van mededogen en begrip in te zetten voor liefde in actie.

"Ons doel is een liefdevolle gemeenschap te creëren,
en dit vereist een kwalitatieve verandering in onze zielen
alsmede een kwantitatieve verandering in ons leven."
- Dr. Martin Luther King, Jr.-

ARISE is een tak van de Internationale Plum Village boom en is voortgekomen uit Thich Nhat Hanh’s visie op inclusiviteit. Zij bouwt voort op de vriendschap tussen Thich Nhat Hanh en Dr. Martin Luther King Jr., die ontstaan is tijdens Thich Nhat Hanh's bezoek aan de Verenigde Staten in de jaren zestig. Beoefenaars in de Plum Village traditie, streven ernaar om de wereldwijde gemeenschap te betrekken bij dit helende werk door sociale en liefdevolle actie. Zij streven ernaar de Beloved Community te voeden en te beschermen.

“Ik denk dat verzet een zeer betekenisvolle term is. Verzet moet tegen allerlei dingen zijn die op oorlog lijken. Omdat je in de moderne maatschappij het gevoel hebt dat je niet gemakkelijk integriteit, heelheid kan behouden en wordt beroofd van menselijkheid en het vermogen om jezelf te zijn. Dus misschien betekent verzet in de eerste plaats verzet tegen het binnenvallen, de bezetting, de aanvallen en de vernietiging door het systeem. Het doel van verzet is hier de genezing van jezelf te zoeken om helder te kunnen zien. Dit klinkt misschien alsof het te weinig is voor een positieve daad van verzet. Toch is het heel fundamenteel. Ik denk dat verzetsgroepen plaatsen moeten zijn waar mensen gemakkelijker tot zichzelf kunnen terugkeren, waar de omstandigheden zodanig zijn dat ze zichzelf kunnen helen en hun heelheid kunnen hervinden.”
-Thich Nhat Hanh-  
The Raft is Not the Shore: Towards a world where spirituality and politics meet (1975)

Bovenstaand citaat komt uit een een dialoog tussen Thich Nhat Hanh en Daniel Berrigan in 1974 over de vredesbewegingen in de VS en Vietnam (vlak voor het officiële einde van de Vietnamoorlog en op het hoogtepunt van de koude oorlog).

Ga voor meer informatie naar de website van ARISE.

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden