Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

16 februari 2023

Earth Holders gaan naar klimaatblokkade in Den Haag

Tijdens de afgelopen sanghabijeenkomst van de Nederlandse Earthholder Community is het plan ontstaan om gezamenlijk naar de volgende A12-blokkade te gaan waarin wederom wordt geëist dat de overheid stopt met de zgn. fossiele subsidies. De blokkade vindt plaats op zaterdag 11 maart om 12:00 uur in Den Haag op de A12 tussen het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit is vlakbij station Den Haag Centraal.

Je kunt op twee manieren meedoen (dus dan gaan we in twee groepen uiteen):

In de blokkade: je gaat dan de tunnelbak in de snelweg op. Het risico op arrestatie is dan hoog. Wel zal je de mogelijkheid krijgen om vrijwillig te vertrekken, maar het blijft onvoorspelbaar wat er precies gebeurt. Zie deze website voor meer informatie over de blokkade.
Als supporter: rond de tunnelbak van de A12 zal er een legale demonstratie plaatsvinden net zoals bij de vorige blokkade. Het risico op arrestatie is laag, vorige keer is hier niemand gearresteerd.

Als je kiest voor de blokkade is het belangrijk dat je een actietraining volgt bij Extinction Rebellion (lees meer). 

In de vijf eerdere A12 blokkades heeft Extinction Rebellion laten zien dat zij deze veilig en verantwoord laat verlopen. De geweldloze demonstraties worden nauwgezet voorbereid door een mengeling van ervaren en nieuwe actievoerders die intensief samenwerken. Hierbij staan veiligheid en geweldloosheid voorop. Ook volgen mensen die meedoen aan de blokkade een actietraining ter voorbereiding.

Meer info over de Earth Holders Community op deze sanghapagina