Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

06 januari 2022

Nieuwjaarsgebed tot Moeder Aarde en onze voorouders

Ieder jaar komt in Plum Village op oudejaarsavond de viervoudige gemeenschap bijeen om hun aspiraties voor het nieuwe jaar uit te drukken. Nu we 2022 binnengaan, bieden wij u het nieuwjaarsgebed van Plum Village tot Moeder Aarde en onze voorouders aan. Het nieuwjaarsgebed wordt bekrachtigd met een aarde-aanraking en offering.

Geliefde Thay, geliefde voorouders, geliefde dierbaren en geliefde Moeder Aarde,

Wij weten dat u op dit moment aanwezig bent, en dat u er altijd voor ons bent om onze toevlucht in te zoeken. Wij zijn als een spirituele familie bijeengekomen om op dit plechtige moment van het nieuwe jaar onze dankbaarheid en aspiratie uit te drukken, en om een nieuw begin te maken.

Reflectie en verbinding

2021 is opnieuw een uitdagend jaar geweest, nu de pandemie voortduurt en we ons best doen om ons aan te passen aan nieuwe manieren van leven. Velen van ons hebben de kostbaarheid van het leven herontdekt, de waarde van harmonie in relaties, en de behoefte aan een spirituele dimensie in ons leven. Te midden van alle moeilijkheden zijn we begonnen met het helen van onrechtvaardigheid en ongelijkheid, en zijn we ons meer bewust geworden van de behoeften van de Aarde. Tegelijkertijd zijn er momenten geweest waarop we hebben toegestaan dat de zaadjes van angst, rusteloosheid en angst in ons hart water kregen. Overweldigd door sterke emoties en verkeerde waarnemingen, waren we niet in staat om onze toevlucht te zoeken in de onze beoefening. Vanavond willen we onze verbintenis vernieuwen om onze beoefening van aandachtig ademhalen en wandelen te versterken. Om geduld en mededogen te cultiveren en om toevlucht te zoeken in onze geliefde gemeenschap, zodat we een ware voortzetting kunnen zijn van Thay en onze spirituele voorouders. 

Voornemens

In het afgelopen jaar hebben wij, als wereldwijde menselijke familie, erkend dat wij hebzucht, begeerte en consumentisme zijn blijven toestaan. We zijn op jacht gegaan naar status, macht, materiële bezittingen en comfort. We zijn vergeten dat deze dingen ons nooit werkelijk geluk en vrijheid kunnen brengen. We hebben onszelf en onze geliefde planeet grote schade berokkend en de wonderen, schoonheid en balans van Moeder Aarde in gevaar gebracht. In het komende jaar zijn wij vastbesloten ons leven te vereenvoudigen, minder te consumeren, dieper en dankbaarder te leven, en ons te herinneren dat wij in het huidige moment al genoeg voorwaarden hebben om gelukkig te zijn. 

Het afgelopen jaar zijn we ook fanatisme en intolerantie blijven toestaan, die ons als mensenfamilie verdeelt. We hebben opnieuw meer geïnvesteerd in wapens en militairen dan in het zorgen voor elkaar en de Aarde. We hebben elkaar laten lijden door te discrimineren op basis van religie, opvattingen, etniciteit en nationaliteit. Angst en onwetendheid hebben ons ertoe gebracht onze harten te sluiten en mensen in gevaar in de steek te laten. We vergeten dat we van elkaar afhankelijk zijn, en dat ons eigen geluk en lijden afhangt van het geluk en lijden van anderen. Voor dit komende jaar zeggen wij toe, ons best te doen om te leven met het inzicht van inter-zijn. Om onze collectieve angst bij de wortels te transformeren en om aanwezig te zijn voor hen die lijden.

Aarde-aanraking

Terwijl we de Aarde aanraken, drukken we onze dankbaarheid uit aan jou, onze geliefde leraar Thay en onze voorouders. U hebt ons een weg van beoefening gegeven en een spirituele familie om onze toevlucht in te zoeken. Wij weten dat wij samen onze uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze aspiraties kunnen verwezenlijken. Wij vertrouwen erop dat in ons de wijsheid schuilt van non-discriminatie, inclusiviteit, groot mededogen, juist handelen, en niet-angst, door jou aan ons doorgegeven. Op dit plechtige moment leggen wij de gelofte af om van ganser harte te beoefenen, het welzijn en de spirituele moed van onze gemeenschap te versterken, zodat wij het pad kunnen openen voor onze eigen generatie en voor de generaties die na ons komen.

Offering

Geliefde Thay, geliefde voorouders, geliefde Moeder Aarde, aanvaard alstublieft onze offers van wierook, bloemen, fruit en thee, als een teken van ons diepste respect, en liefde.

Overgenomen van de website van Plum Village en vertaald door het webteam Leven in Aandacht, 31 december 2021

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden