Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

24 november 2021

Stichting Leven in Aandacht ondertekent manifest Stop ecocide 

Door Frank Kant

Afgelopen maand heeft het bestuur van Stichting Leven in Aandacht het manifest 'Stop Ecocide' ondertekend. Dit manifest is een initiatief van de Stop Ecocide Foundation.

De Stop Ecocide Foundation

De Stop Ecocide Foundation is in 2017 opgericht door de Britse Advocate Polly Higgins. Zij maakte zich hard voor het behoud van Moeder Aarde en wilde hier vanuit haar kennis en kunde mee aan de slag op het gebied van wet- en regelgeving. Inmiddels is haar organisatie een wereldwijde beweging geworden en doen zij een wereldwijde oproep om ecocide, de grootschalige beschadiging en vernietiging van ecosystemen die wereldwijd plaatsvindt, een halt toe te roepen.

De Stop Ecocide Foundation stelt hierbij de volgende 4 doelen:

1. Ecocide erkend krijgen als internationale misdaad bij het Internationaal Strafhof in Den Haag 
2. Ecocide erkend krijgen als misdaad op nationaal en regionaal niveau
3. Toezien op effectieve uitvoering van alle wetgeving die ecocide strafbaar stelt
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wij zijn de aarde 

Stichting Leven in Aandacht ondersteunt dit initiatief omdat de beoefening ons laat inzien dat wij de aarde zijn en de aarde in ons is. Vanuit onze beoefening hebben wij het inzicht dat wij interzijn met de mensen en en de wijze waarop wij leven.

Thay, onze leraar heeft ons bijgebracht goed voor onszelf, elkaar en de planeet waarop wij wonen te zorgen en deze te beschermen tegen onjuist handelen. In onze manier van leven willen we niet alleen een halt toeroepen aan ons eigen handelen dat schade toebrengt aan Moeder Aarde, maar willen we ons ook verbinden met anderen om voor Moeder Aarde te zorgen en haar te beschermen tegen schadelijk handelen uit hebzucht of onwetendheid.

Meer lezen, weten of bijdragen?

Wil je meer lezen over onze visie en levenswijze in relatie tot het zorgdragen voor moeder aarde? Recent is er een boek uitgebracht getiteld “Zen and the art of saving the planet”. Hierin wordt de visie en levenshouding beschreven die wij aan kunnen nemen om onze Moeder Aarde te beschermen.  Wil je meer weten over het stop ecocide manifest en de organisatie erachter? Kijk dan op de website van STOP ECOSIDE. Wil je bijdragen aan de zorg voor Moeder Aarde vanuit je beoefening? Neem dan contact op met de eartholderssangha van Leven in Aandacht via: earthholder@aandacht.net