Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

07 februari 2021

Ethische code en klachtenprocedure bekend gemaakt

Stichting Leven in Aandacht vindt het belangrijk dat iedereen binnen onze traditie kan samenkomen om Thay’s lessen te beoefenen in een veilige omgeving. Daarom heeft zij in overleg met alle geledingen binnen de Nederlands-Vlaamse gemeenschap van Thich Nhat Hanh een ethische richtlijn en klachtenprocedure ontwikkeld op basis van de Vijf Aandachtsoefeningen en Thay’s lessen over het omgaan met conflicten.

Ethische richtlijn

De ethische richtlijn begint als volgt: "We zijn allemaal onderling afhankelijk van elkaar, we interzijn met alles wat er is. Er is geen meerwaardigheid; geen gelijkwaardigheid, en geen minderwaardigheid. Concreet betekent dit voor onze spirituele gemeenschap dat we de lessen van Thich Nhat Hanh met aandacht in de praktijk proberen te brengen. Daarnaast zijn wij, net als ieder ander, gehouden aan het naleven van (inter-)nationale wetten. We zullen dat niet altijd volmaakt doen en menselijkerwijs ook niet kunnen. Echter, er is een glijdende schaal tussen volmaakt gedrag, menselijkerwijs niet kunnen, en misstanden en ongewenst gedrag die een ernstige inbreuk maken op de persoonlijke integriteit van deelnemers."
Aan de hand van de Vijf Aandachtsoefeningen is dit verder uitgewerkt in het document 'Ethisch leven in de traditie van Thich Nhat Hanh'.

Procedureregels bij een klacht

Ons spreken of handelen onbedoeld een situatie vormen voor onacceptabel lijden van anderen. Het niet herkennen van dergelijke situaties kan zodanig ernstig zijn dat de situatie zich niet uit zichzelf herstelt. Wanneer dit soort lijden veroorzaakt is, is het de wens van Stichting Leven in Aandacht dat deze situatie zichtbaar wordt. De wijze waarop deze situatie zo veilig mogelijk kenbaar gemaakt kan worden staat beschreven in het document 'Procedureregels bij een klacht'.

Vertrouwenspersonen

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die zich in een dergelijke situatie bevindt, de gelegenheid heeft om hierbij steun te vragen, zijn door Stichting Leven in aandacht, Orde van Interzijn en de jongerenorganisatie Wake Up drie beoefenaars gekozen voor een werkgroep vertrouwenspersonen.