Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Nieuwe bestuursleden gezocht bij St. Leven in Aandacht

Nieuwe bestuursleden gezocht bij St. Leven in Aandacht
Het bestuur van Stichting Leven in aandacht is op zoek naar nieuwe leden. Het bestuur bestaat momenteel uit zes vrijwilligers en een toehoorder vanuit de Wake-up sangha. Samen proberen we alle activiteiten in goede banen te leiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Vanaf begin 2021 zoeken we twee nieuwe bestuursleden, een penningmeester en een bestuurslid met aandachtsgebied communicatie.

Speerpunten van de stichting zijn: sangha-opbouw, Vietnamprojecten, het verdiepingsprogramma, en de ondersteuning daarvan via oa. communicatie en (financiële) administratie. Elk bestuurslid houdt zich bezig met een speerpunt en met taken die zich verder aandienen. Samen stippelen we het beleid voor de komende jaren uit. We vergaderen gemiddeld eens per 2 maanden, sinds coronatijd via zoom. Tussendoor doen we onze taken vanuit huis óf daar waar het nodig is.

Penningmeester

Voornaamste taken: toezicht houden op de geldstromen binnen LiA, vanuit donaties en verdiepingsprogramma. Opstellen van begroting en jaarrekening. Lees de volledige omschrijving.

Bestuurslid communicatie

Voornaamste taken: afstemming tussen bestuur en de diverse LiA-communicatiekanalen. Bijdragen aan interne communicatie tussen alle geledingen van de LiA-sangha en aan het toekomstbeleid. Lees de volledige omschrijving.

Belangstelling?

Heb je interesse in een van deze bestuurstaken? Stuur dan een korte mail aan het mailadres dat vermeld staat bij de vacature. We nemen dan contact op, waarna een kennismaking en een inwerkperiode volgt. Heb je vooraf vragen? Die kun je natuurlijk ook stellen via dit mailadres.

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden